Your Cart

Program

14:00 - 14:40

DİJİTAL SERGİ YOLCULUĞUDerslik

LEARNING – LANGUAGE / ÖĞRENME - DİL

This workshop aims to enhance the perspective of play for PYP early-year educators,, both new and experienced. We offer an overview of the developmental science of play and why play is the chosen vehicle for learning and language, a group discussion about play-based planning and practices, and a playful activity to promote reflection / Bu atölye çalışması, hem yeni hem de deneyimli PYP okul öncesi eğitimcileri için oyun perspektifini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Gelişimsel oyun bilimine ve oyunun neden öğrenme ve dil için seçilen araç olduğuna dair bir genel bakış, oyuna dayalı planlama ve uygulamalar hakkında bir grup tartışması ve derinlemesine düşünmeyi teşvik etmek için eğlenceli bir aktivite sunuyoruz.

11:50 - 12:30

SUPPORTING CRITICAL THINKING SKILLS NEEDED FOR THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME: A CONTENT ANALYSIS OF A NATIONAL AND TWO INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMS IN TURKEYDerslik

LEARNING
11:50 - 12:30

GENEL - GENERAL / SUSTAINING INTERCULTURALISM IN AN IB INTERNATIONAL SCHOOLDerslik

INTERNATIONAL MINDEDNESS

MEF IS serves as the setting for students and staff from more than 57 different countries and cultures who all come together under one roof to work, grow, and learn from one another. Being international is only the beginning of the complex puzzle of bringing people together from diverse backgrounds. In our presentation, we will delve into the richness of being an intercultural school where our community not only learns about one another, but also grows together. We will answer questions such as, How do we support such a community? How do we help students transition to our community and adapt to the IB curriculum? How can we help one another if we do not know about each other's culture? We would like to discuss our experiences to help other schools bring intercultural opportunities into their classrooms and how to deal with some of the challenges that may arise.


SUNUCU(LAR) / PRESENTER(S):   

BELİZ KEARIN - NICOLE ROMAN-INCEL - ELVAN TONGAL

 

OKUL / SCHOOL:  

MEF INTERNATIONAL & NATIONAL SCHOOL

11:50 - 12:30

CROSS CURRICULUM COLLECTIVE AGENCYDerslik

AGENCY

Within the post COVID  hangover  context, students need opportunities to re-engage with their own learning. Creating opportunities for students to be actively involved with their learning implies that they are actively involved with: curriculum, instruction, and assessment. Through collective student agency, students can learn how to learn, learn how to apply what they learn in the real world, and ultimately learn to take responsibility for their own learning.

11:50 - 12:30

GENEL - GENERAL / IB IN ACTION THROUGH PROGRAMME DEVELOPMENT PLANNINGDerslik

IB IN ACTION THROUGH PROGRAMME DEVELOPMENT PLANNING

This session will support educators in Authorized schools to identify IB practices when designing for continuous programme development. Please bring a copy of the 2020 IB Standards and Practices to this session.

11:50 - 12:30

GENEL - GENERAL / IB IN ACTION: RESEARCH-INFORMED PRACTICE FOR IB TEACHERSDerslik

IB IN ACTION: RESEARCH-INFORMED PRACTICE FOR IB TEACHERS

Teachers who wish to keep up to date with their teaching, and to do the best for their students, are regularly researching good practice in a variety of ways – including through participating in, for instance, IB workshops and other forms of professional development. This session will focus on why teachers might wish to engage more formally in research based within the classroom and/or in the whole-school context, thus connecting practice with theory in a way that develops understanding of their own practice. The session will also discuss how they might go about doing this – perhaps (though not necessarily) by aiming at the award of certification or higher level qualifications. A number of examples will be given of different possibilities available to IB teachers, including the IB Educator Certificates offered by universities worldwide, as well as examples from research relating to IB practice from different contexts around the world.

11:50 - 12:30

GENEL - GENERAL / WHAT IS THE VALUE OF “INFORMED BY RESEARCH”?Derslik

WHAT IS THE VALUE OF “INFORMED BY RESEARCH”?

How can different stakeholders in education obtain the information they need? Read books and  articles, consult an expert, observe students and teachers, talk to them. There are different ways of knowing. We observe, we question, we hypothesize, we test, we collect information, we analyze data, and interpret results. Sometimes we do it systematically, but most of the time without any proper plan and organization. IB organization put research into center, for the development, quality assurance and assessment of its programme outcomes (IB, n.d.). In this session, the presenter will share the results of the findings of systematically reviewed research related to IB programmes concentrated on IB Education in action. The International Baccalaureate. (n.d.). Research. International Baccalaureate. Retrieved December 5, 2022, from https://www.ibo.org/research/

11:50 - 12:30

THE IB CAREER-RELATED PROGRAMME – AN ALTERNATIVE PATHWAY FOR AN IB EDUCATION Derslik

THE IB CAREER-RELATED PROGRAMME – AN ALTERNATIVE PATHWAY FOR AN IB EDUCATION

The International Baccalaureate® (IB) Career-related Programme (CP) is a framework of international education that incorporates the vision and educational principles of the IB into a unique programme that allows schools to meet the needs, backgrounds and contexts of all students through combining highly regarded and internationally recognized courses from the IB Diploma Programme (DP), with a unique IB developed CP core, and an approved career-related study. CP students engage with a rigorous programme of study that genuinely interests them while gaining transferable and lifelong skills. This session will:

 

·         Provide an overview of how the CP framework operates

·         Exemplify how schools build their career-related programmes for students, aligning with different career pathways

·         Share insights into the enhancements for the core components planned for 2025

·         Gain feedback on what might be potential implementation challenges in Turkey

·         Answer any questions you may have

11:50 - 12:30

ANAOKULUNDA ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENMELERİNİ NASIL KEŞFEDERİZ?Derslik

ÖĞRENME
11:50 - 12:30

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINI TAKİP VE DEĞERLENDİRMEDerslik

ÖĞRENME

Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımlarını Destekleme ve Değerlendirme:

Öğrenciler, İlk yıllar programı boyunca öğrenimleri sırasında, bir dizi sosyal beceriler, iletişim becerileri, düşünme becerileri, araştırma becerileri ve öz yönetim becerilerini edinir ve uygular.  Bu beceriler, sadece sorgulama ünitelerinde değil, aynı zamanda sınıfta ve okul dışındaki yaşamda gerçekleşen öğrenme ve öğretme için de değerlidir. Yaşam boyu öğrenmeye hazırlıklı olmak için, öğrencilerin normal olarak temel beceriler diye nitelendirilen becerilerin ötesinde çeşitli becerilerde ustalık kazanmaları önemlidir. Bütün öğretmenler için özgün öğrenme deneyimlerinin içinde yer alan fırsatlar ile becerilerin geliştirilmesini özendirmeleri ve desteklemeleri önemli iken, özellikle yaşı daha küçük olan öğrencilerin öğretmenlerinin bu beklentiyi, kendi öğrenci grupları için uygun olan biçimde yorumlamaları gerekir. Öğrencilerimizin Sosyal Becerilerini, Araştırma Becerileri, Düşünme Becerileri, İletişim Becerileri, Öz Yönetim Becerilerini desteklemek için yaptığımız çalışma örneklerini ve her çalışma sonrasında kullandığımız Ölçme Değerlendirme Araçlarımızdan örnekler bulabileceğiniz bir sunum. 

11:50 - 12:30

ADDITIONAL LANGUAGE (SECOND FOREIGN LANGUAGE) IN THE PRIMARY YEARS PROGRAMMEDerslik

LANGUAGE

The session will be about integrating the Programme of Inquiry in Additional Language Lessons. Participants will reflect on teachers´ challenges and solutions in their teaching practices as PYP language teachers. The presentation will be based on implementing inquiry based learning in second foreign language lessons. A variety of examples of good practices and use of technological applications in the classroom will be shared.

11:50 - 12:30

ABCs OF PRE-LITERACY LEARNING IN EARLY YEARSDerslik

LANGUAGE

In their journey of making meaning and exploring the world through language, our early years learners utilize the pre-literacy learning opportunities. In my presentation, I would like to share how we design those learning opportunities with and for our learners, our practices to support ATL skills and the connections that we make between our English pre-literacy lessons and the unit of inquiries in our school.

11:50 - 12:30

REHBERLİK ÇALIŞMALARI İLE ATL BECERİLERİNİ DESTEKLEMEKDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

Yapmak istediğimiz sunumda KTBE derslerimiz kapsamında uyguladığımız öğrencilerimizin esenliğini destekleyen etkinliklerimizi paylaşmak istiyoruz.  Uyguladığımız rehberlik etkinliklerinin her biri  PYP ATL becerilerini desteklemesi ve aynı zamanda yaratıcı aktif etkinlikler olması sebebiyle PYP öğretmenleri ve psikolojik danışmanlarına katkıda bulunmasını hedeflemekteyiz. Örnek etkinliklerimiz öğrencilerde;

-iletişim,

-kişilerle pozitif ilişkiler kurma ve kendini doğru ifade edebilme,

-sosyal ve duygusal farkındalıklar,

-yaratıcı ve eleştirel düşünme,

-bilinçli farkındalık,

-özyönetim

-duygu kontrolü becerilerini desteklemektedir.

11:50 - 12:30

KANDINSKY VE SİNESTEZİ ( GÖRSEL SANATLAR VE MÜZİK ORTAK DERS)Derslik

ÖĞRENME

Rus ressam Vasili Vasiliyeviç Kandinsky’nin, "sinestezi" adı verilen birleşik duyu özelliğini konu almaktadır. Kandinsky gördüğü belli renklerin ve şekillerin bazı sesleri, duyduğu bazı seslerin ise belli renkleri ve şekilleri çağrıştırmasından etkilenerek "müziğin resmi"ni yapmaya ve sorgulamaya kendini adamıştır. Öğrencilerimizin de benzer duyuları, farklı öğrenme ve hissetme özellikleri olabilir. Bu amaçla planladığımız örnek ders sunumumuzda, PYP nin bizlere sunduğu disiplinlerarası yaklaşımdan faydalandık. Öğrencilerimize Kandinsky gibi düşünme ve hissetme olanağı sunarak onların farklı öğrenme, görme ve işitme becerilerini keşfetmeyi amaçladık. Bu doğrultuda resim ve müzik uygulamalarından yararlanarak teknoloji kullanımını da sunumumuza dâhil ettik.

11:50 - 12:30

HOW TO INCREASE INCLUSION AND ENGAGEMENT IN LEARNING FOR STUDENTS IN A PYP SCHOOLDerslik

LEARNING

One size cannot fit all. In this session, participants will be able to experience how to cater students  needs  by making the learning content, process and product diverse in the classroom. They will be able to see the examples of how to develop and implement individual learning programmes for special needs students based on the assessment of their needs and a specification of learning targets for them. They will see actual examples of Individualized Educational Plans and how it is possible to work in partnership with the teachers, parents and professionals by developing and sharing strategies together and reviewing the plan regularly to monitor students  progress.

11:50 - 12:30

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİNDE, MACERA TEMELLİ ÖĞRENME MODELİNİN IB ÖĞRENEN PROFİLİNE ETKİSİDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

Bütün IB programlarının amacı, tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir. IB öğrenenleri şu özelliklere sahip olmak için çalışırlar:

Araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze  alan, dengeli, dönüşümlü düşünen.

Macera temelli öğrenme; Öğrencilere kişisel ve kişilerarası beceriler kazandırmak amacıyla ve duyuşsal alan becerilerini geliştirmek için planlanmış etkinlikler dizisi içeren öğrenci merkezli bir öğretim modelidir. Bu uygulamada; İletişim, İşbirliği, Güven ve Problem çözme becerilerine odaklanılmış ve oyunlaştırılarak öğrencilerle 8 ders boyunca gerçekleştirilmiştir.

Bu uygulamada amaç, yukarıda belirtilen öğrenen profili özelliklerine uygun beceriler sergileyerek, hedeflenen becerilere ulaşma düzeylerini, macera temelli öğrenme yoluyla, farkındalık kazandırarak arttırmaktır. Öğrenenlerin uygulama süresince (8 hafta) deneyimsel öğrenme yöntemiyle edinmiş oldukları becerileri, öğrenci merkezli (özne olmanın vurgulandığı) olan bu modelle daha anlamlı bağlantılar kurarak öğrenmeleri hedeflenmektedir.

11:50 - 12:30

AKTİF ÖĞRENENLER, GELİŞEN BECERİLERDerslik

ÖZNE OLMA

Öğrenme yaklaşımlarının gelişimi;  öğrencilerin özne olmalarını ve hayat boyu öğrenen bireyler olarak öğrenme süreçlerinde aktif görev almalarını destekler.  Sunumumda, başta öz yönetim becerileri olmak üzere öğrencilerimizin öğrenme yaklaşımlarının alt başlıklarını süreç boyunca nasıl geliştirdiklerini ve sergilediklerini çalışma örnekleri ile paylaşacağım.

11:50 - 12:30

MATEMATİĞE KAÇ DÜNYA SIĞAR?Derslik

ÖĞRENME - ULUSLARARASI BİLİNÇ

IB Dünya Okulları ve okullarımızdaki öğrencilerin IB Öğrenen Profili özelliklerine katkıda bulunmak amacıyla derslerimizde farkındalık oluşturmalıyız. Bu noktada kültürlerarası anlayışı, saygıyı göz önünde bulundurmalı ve küresel bir bilinç geliştirmelerine çok yönlü destek olmalıyız.

Uluslararası fikirliliği yaymak maksadıyla küresel duyarlık – küresel anlayış – küresel benlik üçgenini iyi tanıtmalı ve öğrencilerimizin küresel bir aktör olmaları için zemini hazırlamalıyız.

Bu bağlamdan yola çıkarak evrenin anahtarı olan matematiği kullanmak iyi bir yol olacaktır.  Matematik konularını öğrencilere öğretirken hem keyifli aktivitelerin nasıl hazırlanacağı hem de dünyada farkındalığı arttırmak amacıyla belirlenen günlerin matematiğe nasıl entegre edileceği hakkında örnekleri paylaşacağımız bir oturumda birlikte olacağız.

11:50 - 12:30

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KAVRAMSAL ÖĞRENMEDerslik

ÖĞRENME

Kavram temelli müfredat,  öğrendikleri arasında bağlantılar kurarak daha derin anlayışlar geliştirmelerine imkan tanır.  Sunumumuzda  erken çocukluk dönemindeki öğrencilerimizin kavramsal anlayış geliştirmelerine yönelik çalışmalarımızla ilgili paylaşımlar yapacağız.

11:50 - 12:30

STRATEGIES AND TECHNIQUES TO HELP STUDENTS TAKE OWNERSHIP OF LEARNINGDerslik

ÖZNE OLMA

The purpose of the presentation is to demonstrate the importance of student agency. We’ve noticed that when our  students are owning their learning, they become more confident, they know better what they want and how they can achieve their goals.  In our presentation we would like to show how implementing ‘voice and choice’ can improve student engagement. Attending educators  will be able to watch our students’ interviews on how they feel about having ‘voice and choice’ in their learning. Short videos of our lessons will help better understand some ways to give students more voice and choice in the classroom. We will explain and demonstrate how we usually design our classrooms in order to facilitate student voice, choice and ownership in early years. The educators attending our presentation will have a chance to experience assessment giving voice,choice and ownership.

11:50 - 12:30

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI VE PYP’DE EYLEMDerslik

ÖĞRENME - ULUSLARARASI BİLİNÇ

Öğrencilerin dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve küresel düşünüp yerel olarak harekete geçerek Dünya yı daha iyi bir yer haline getirmek adına etkin görev almalarını hedefliyoruz. Sunumda; bu hedef doğrultusunda okulumuzda öğrencilerin eyleme geçmeleri için nasıl fırsatlar sunulduğu ve sorgulama programımıza sürdürülebilir kalkınma amaçlarının nasıl entegre edildiğine dair örnekler incelenecektir. Sunumda öğretmenler için yararlı kaynaklar da paylaşılacaktır.

11:50 - 12:30

PYP KOORDİNATÖRÜ VE PYP ÖĞRETMENİ GÖZÜNDEN YETKİLENDİRME SERÜVENİDerslik

LİDERLİK

IB PYP yetkilendirme sürecinde öğrenme topluluğunun kendi içinde işbirliği halinde çalışması gerekmektedir. Bu süreçte IB ile yeni tanışan öğretmenler, diğer okullara göre iş yüklerinin fazla olduğundan bahsetmektedirler. Aynı zamanda IB terminolojisinin karmaşık olduğunu ve yapılan uygulamaları anlamlandırmada zorlandıklarını söylemektedirler.

Öğretmenler neyi, neden yaptığını bilmelidir ve IB felsefesini iyi anlayarak sınıflarına aktarmalıdırlar. Koordinatörler ve öğretmenler bu süreçte işbirliği içinde çalışarak ortak görüşe sahip olmalıdırlar ve ortak anlayış çerçevesinde uygulamaya koymalıdırlar.

Bu sunumumuzda yetkilendirme sürecinde öğretmenler ile koordinatörün nasıl çalıştıkları ve süreci nasıl yürüttükleri hakkında somut örnekler katılımcılarla paylaşılacaktır. Yetkilendirme ziyareti öncesinde, sırasında ve sonrasında takip edilen süreçler aktarılacaktır.

Sunumumuz PYP koordinatörleri ve IB ile yeni tanışan öğretmenlerimize yöneliktir.

11:50 - 12:30

MÜFREDATTA ULUSLARARASI BİLİNÇ FARKINDALIĞIDerslik

ULUSLARARASI BİLİNÇ

Günden güne hızla değişen dünyamızda, sadece kendi parçamızda kalarak, uzaklarda olan bitenin bizi etkilemeden yaşayacağımızı düşünemeyiz. Dünyaya ne kadar açık olursak onu o kadar iyi anlar ve anlamlandırabiliriz.   Kendi kimlik, kültür ve bakış açılarımızı bilir, diğerlerininki üzerinden dönüşümlü düşünme yaptığımızda, dünya üzerindeki birçok kültürden sadece bir tanesi olduğumuzu anlarız. Ulusal kimliğimizi benimserken uluslararası bağlamda diğerlerininki ile de bağlantıda oluruz. Büyük resimde yaptıklarımızın ya da yapmadıklarımızdan sorumlu olduğumuz bilincinde hareket etmeliyiz.

Sunumda uluslararası bilinci destekleyen bir müfredat oluşturmak için öğrencilerin, kişisel, kültürel kimliklerinden yola çıkıp, kültürlerarası çalışmalar, uluslararası bakış açısının dahil edilmesi ve küresel konular ile ilgili yapılan sorgulamaları içeren örneklere yer verilecektir.

11:50 - 12:30

INQUIRY FROM AN ADDITIONAL LANGUAGE TEACHER’S PERSPECTIVEDerslik

LANGUAGE

As additional language facilitators, one of the questions we come across the most is how we can shift from traditional didactic methods to a more inquiry based additional language teaching and learning. In this workshop, we will look into the PYP understandings about inquiry and additional language learning. In addition to suggesting techniques and strategies to support students learning an additional language we will also demonstrate ways to get students actively involved and excited about learning a language that lead the way for them to become more internationally minded humans.

11:50 - 12:30

PYP EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ TEMELLİ ÖĞRETİM İLE GELECEĞİN OKULLARINA HAZIRLIKDerslik

ÖĞRENME

Bu sunumda "Geleceğin Okullarına" odaklanarak PYP eğitiminde teknolojinin rolü üzerinde durulacaktır. Verilen örneklerle teknoloji temelli öğrenme ortamının sunulmasına farklı bir bakışı kazandırılması hedeflenmektedir. Sunumda bu ortama uygun etkinlik planları ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, uygulamada kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

11:50 - 12:30

ÖĞRENEN PROFİL ÖZELLİKLERİNİ FARKLI BAKIŞ AÇILARI İLE DEĞERLENDİRMEDerslik

ÖĞRENME

Okulumuzun anasınıfı 4-5 yaş grubu itibariyle başlayan sorgulama süreçlerinde, öğrenen profil özelliklerini ifade etme ve  profil özelliklerini yaşam boyu edinmelerini desteklemekteyiz. Öğrenme deneyimleri tasarlanırken  becerileri edinmeleri,  ele alınan profil özelliklerini ifade ederek çevresindeki kişiler ile   paylaşımlarda bulunmaları,   üzerinde durulacaktır. Hazırlanan örnek çalışmalar üzerinden temalarda kullanılan profil özelliklerinin  yansımaları  tüm öğrenen topluluğu ile paylaşılacaktır.

11:50 - 12:30

SINIF İÇİ FARKLILAŞTIRILMIŞ MATEMATİKDerslik

ÖĞRENME

İlkokul sınıf öğretmenlerine yönelik çalıştayda; matematiğin IB felsefesine uygun farklılaştırılmış örnek uygulamaları paylaşılacaktır. Bu oturumdaki etkinliklerin amacı farklılaştırılmış çalışmalarla bilişsel işlemlerdeki; dikkat, eşzamanlılık, ardıllık ve planlama performansını artırma örnekleri paylaşmaktır.

11:50 - 12:30

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİN MYP’YE UYARLANMA ÇALIŞMASINA BİR ÖRNEK: 6. SINIF MEB MÜFREDATI "ZARARLI ALIŞKANLIKLAR ÜNİTESİ" KONU VE KAZANIMLARIDerslik

ÖĞRENME

MYPnin müfredatların işlenişine olan katkısı incelendiğinde özellikle sorgulamaya dayalı anahtar kavramlar ve bu kavramlardan hareketle varılmak istenen küresel bağlamlar göze çarpmaktadır. MYP her dersin kendi müfredatının içeriğine özellikle uyarlanabilecek bir program olmasından hareketle okullarımızda okutulması zorunlu olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi konu ve kazanımları açısından hem küresel bağlamlar hem de anahtar kavramların incelemesi yapılacaktır. Bu ders özelinde yapılacak olan çalışma, dersin öğrenciler açısından hem anlaşılmasını kolaylaştıracak hem de müfredat geliştirmede öğretmenlere öneriler sunabilecektir. Ayrıca MYP Bireyler ve Toplumlar ders içeriği ve kazanımları ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kazanımları karşılaştırılacak olup, MYP de varılmak istenen düşünme becerileri ile küresel vatandaşlık hedeflerinin DKAB dersi konu ve kazanımları bakımında uzlaşan yönlerine dikkat çekilmeye çalışılacaktır.

11:50 - 12:30

DERS İÇİ ETKİNLİKLERDE WEB 2.0 TABANLI PROGRAMLARIN KULLANIMIDerslik

ÖĞRENME

Şu muhakkak ki oyun, çocuğun hayatında önemli bir yere sahiptir. Çocuk, yaşamında gerekli olan davranış, bilgi ve becerileri oyun içinde kendiliğinden öğrenir. Çocuğun kişiliği oyunla şekillenir, yeteneklerini yönlendirir, insan ilişkileri, yardımlaşma, dürüstlük, kazanma ve yenilme olguları oyunla kazanır. Ayrıca, birçok araştırma gösteriyor ki, sınıfta oyun öğrenmek bilgi edinimine, öğrenme motivasyonuna ve yardımseverliğin gelişimine katkı sağlıyor. Oyunların öğrenmedeki olumlu etkileri üzerine yapılan araştırmaların artması; eğitici, eğlenceli ve öğretici oyun sektörünün gelişmesine de sebep oluyor. Ben de bu sunumda Nearpod adlı Web 2.0 tabanlı bir uygulamayı sosyal bilgiler dersinin anlaşılmasını kolaylaştırmak adına uyguladım. Bu uygulamada 7. sınıf öğrencilerin kavramakta zorlandığı Yavuz dönemini öğrencilere kendi sunumlarını Nearpod üzerinden yaptırarak görselleştirdim ve konuyu öğrenmelerine olanak sağladım.

11:50 - 12:30

KODLAMANIN BİREYLER VE TOPLUMLAR DERSİNE ENTEGRE EDİLMESİDerslik

ÖĞRENME

Makinelerin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği dijital çağda her ne kadar hayatımız kolaylaşmış gibi gözükse de bu çağ birbiri ile bağlantılı birçok sorunu bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla dijital çağın insanının yaşanan kompleks sorunlarla başa çıkabilmesi problem çözme, neden sonuç ilişkisi kurma becerilerini geliştirmiş olmasına bağlıdır. Bireyler ve Toplumlar dersi öğrencilerin yaşadıkları topluma ve dünyaya karşı duyarlı, sorunlar karşısında karar alma becerisi gelişmiş birer dünya vatandaşı olabilmelerini hedeflemektedir. Dolayısıyla öğrencilerin Bireyler ve Toplumlar dersinde kodlama öğrenmesi sorunların çözümünde atacakları adımlarda teknolojiden nasıl faydalanabileceklerini fark etmelerini sağlayacaktır. Bu projede 7. sınıf Bireyler ve Toplumlar dersi "Bilim, Teknoloji ve Üretim" ünitesinin öğretiminde kodlamaya dayalı soru cevap tekniği ile bir oyun tasarlanmıştır.  Ünitemizin anahtar kavramı "Evrensel Etkileşimler", bağlantılı kavramları "Kaynaklar ve Sürdürülebilirlik", evrensel bağlamı "Bilimsel ve Teknik Yenilik" tir. Kodlamanın evrensel etkileşimler sonucu geliştirilen bir teknik yenilik olması, kaynakların sürdürülebilirliğinde rol üstlenmesi nedeniyle oyunun ünite künyemize uygun olduğu düşünülmektedir.

11:50 - 12:30

MYP TASARIM ÇEMBERİNİN DİJİTAL ARAÇLARLA ETKİN BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİDerslik

ÖĞRENME

Bu sunumda öğrencilerin MYP Tasarım derslerinde yaşadığı zorluklardan biri olan kriter değerlendirmelerini takip etmeleri ve değerlendirme kriterlerini algılamalarına yönelik uygulanan çözüm fikirlerini bulacaksınız. Öğrencilerin planlamalarını ve tüm süreçleri gösterebilecekleri araçlar yardımıyla ünite planlarının nasıl etkin bir şekilde sürece dahil edildiği paylaşılacaktır.

11:50 - 12:30

MYP-MEB INTEGRATED MATHEMATICS TEACHING: BINOMIAL THEOREM SAMPLEDerslik

ÖĞRENME

Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçlerin kavranarak millî bilincin oluşmasını sağlayan değerlerin korunup ve geliştirilmesi bilinciyle hazırlanan bu disiplinlerarası ünitede öğrencilerin bağlantıları görerek bütüncül bir yaklaşım sergilemeleri amaçlanmıştır. Etkinlikler tasarlanırken dersin genel amacı, ünite kazanımları, farklı öğrenme stilleri ve zeka türlerine sahip öğrencilerin, ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak planlama yapılmıştır. Ünite süresince gerçekleştirilen belgesel ve film atölyeleri, metin incelemeleri, uzman söyleşileri, fotoğraf sergileri, kültür ve tarih gezileri ile öğrencilerin medya ve bilgi okuryazarlığı ve transfer becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Kültürel mirası koruma bilincine sahip duyarlı öğrencilerle çıktığımız bu yolda gerçek dünya meselelerini yerelden çıkarak uluslararası düzeyde anlamlandırmaları hedeflenmiştir.

11:50 - 12:30

DUMMIES GUIDE TO MYP UNIT PLANNING FOR ENGLISH LANGUAGE & LITERATUREDerslik

LEARNING - LANGUAGE

Teachers often feel overwhelmed when creating an MYP unit. Trying to understand the terminology and ensuring students have also grasped the concepts as well can be daunting. In this session we will look at basic terminology and how it can be presented to both teachers and students in a meaningful manner. We will also look at practical methods that can be utilised when creating an MYP unit. Finally we will look at how to tailor assessment tasks to meet the needs of the unit objectives. For those who are new to MYP or have not quite mastered the art of MYP, then this workshop is just what you need.

11:50 - 12:30

TEACHING RESEARCH IN THE INTERNET AGEDerslik

LEARNING

Students have an unprecedented access to information but a great challenge when it comes to source identification. In my presentation I will demonstrate how I guide my students through this fundamental process of education.

11:50 - 12:30

THE ASSESSMENT STRATEGIES IN MYP SCIENCE PROGRAM AND THE EFFECT OF THESE STRATEGIES ON STUDENTS’ LEARNINGDerslik

2020 PROGRAMME STANDARDS AND PRACTICES

The MYP offers a criterion-related model of assessment which should be organized clearly and continuously over the course of the programme.  In addition to that, teachers must ensure that they assess their students’ performance fairly, fully and appropriately. To achieve this, a variety of assessment tools that enable a holistic understanding about students’ performances are needed. These assessment tools should be designed according to the grade level, subject content, learning environments and expectations. Also, assessment practices must serve  development of ATL skills. The purpose of our presentation is to share our practices regarding science assessments on criteria A, B, C and D for each grade level including the difficulties we face in aligning the national and MYP program standards.

11:50 - 12:30

TIER IT UP!Derslik

LEARNING

The possibility of having a classroom full of students with the same interests, readiness or learning profiles seems like a dream in most cases. Tiering, however, is a form of differentiation that allows students to learn the same fundamental skills and concepts through varying modes and activities, which enables teachers to meet the needs of students individually at their appropriate level of challenge. This workshop demonstrates some fundamentals of tiered instructions in the learning process and enables participants to experience the implementation of "tiering" as a differentiation strategy.

11:50 - 12:30

DIFFERENTIATION IN A MIXED ABILITY CLASSROOMDerslik

LEARNING - AGENCY

There will be extensive interaction between the participants and the presenter. The focus of discussion will be about different methods used in a mixed ability classroom. We will first discuss what differentiated instruction is and what it isnt. We will also discuss the myths about differentiated instruction.We will also discuss styles of thinking as well as the rationale of differentiated instruction in a mixed ability classroom. We will plan for readiness, interest and learner profile by using tiered activities to enhance learning for a whole class regardless of abilities. Learner agency will also be a main topic as it would almost be impossible to discuss differentiation without giving agency importance. The workshop can benefit various MYP disciplines.

11:50 - 12:30

LEARNING AND TEACHING OUT OF THE BOX WITH THE IB MIDDLE YEARS PROGRAMME (IB MYP)Derslik

LEARNING AND TEACHING OUT OF THE BOX WITH THE IB MIDDLE YEARS PROGRAMME (IB MYP)

Aimed at raising awareness of the benefits of the IB Middle Years Programme, this session is designed mainly for school leaders and teachers interested in introducing the IBMYP at their school but also any other educators who wish to excel their understanding of the learning and teaching practices for students aged 11 to 16.

11:50 - 12:30

TÜRKÇE A DERSİ KAPSAMINDA ÖĞRENMEYİ DESTEKLEMEK - ETKİNLİK ÖRNEKLERİDerslik

ÖĞRENME

Türkçe A dersi bağlamında yapıtlar aracılığıyla işlenen kazanım ve kavramların IB becerilerini geliştirmeye katkılarını desteklemek amacıyla oluşturulan uygulamalar paylaşılacaktır. Öğrencilerin, Türkçe A dersi ile diğer disiplinler arasında bağ kurarak özgün örnekler ve çalışmalar üretmesi hedeflenen projeler sunulacaktır. Öğrencilerimizin çalışmalarında yeteneklerine yönelik yönlendirmelerle birlikte daha önce deneyimlemedikleri becerileri de kazanmaları amaçlanmıştır.

11:50 - 12:30

DEVELOPING GLOBAL IDENTITY, DESIRE FOR GLOBAL KNOWLEDGE AND PROSOCIAL BEHAVIOURS AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY: DOES THE IB MAKE A DIFFERENCE?Derslik

LEARNING - INTERNATIONAL MINDEDNESS - IB CORE

The IB programme aims to produce students who possess global identity, are knowledgeable and are informed about global issues. In addition, graduates from the programme are expected to develop a sense of care for people and the environment. To ensure successful realization of these aims, the IB introduced the IB Learner Profile which every IB DP student is expected to develop. However, empirical evidence on the extent to which IB schools in Turkey are contributing to building these profiles are non-existent. Thus, this study aims to fill-in this gap by answering the following research questions: 1) To what extent do IB students in Turkey identify themselves as global citizens? 2) Compared to non-IB students, do IB students in Turkey exhibit more desire for global knowledge and act more prosocially? Answers to these questions will help IB DP schools in Turkey identify their challenges in helping students build these profile attributes. 

11:50 - 12:30

THE POLITICAL ENGAGEMENT ACTIVITYDerslik

2020 PROGRAM STANDARTLARI VE UYGULAMALARI

TITC ders anlatımı sürecinde ATL becerilerini derslerimize ne dereceye kadar dahil edebiliyoruz. ATL becerileri ile TITC dersinin öğrenme ve öğretmen becerilerini nasıl beraber kullanabiliriz. Ders planlarımızda, konu anlatımlarımızda ve ders hazırlıklarımıza öğrenme ve öğretmen yaklaşımlarını nasıl entegre edebiliriz. IA çalışmaları ve ATL uyumu nasıl olması gerekir gibi konularda bilgilendirmeler yapmaya çalışacağım.

11:50 - 12:30

STUDY ON INTEGRATION OF TI CALCULATOR APPLICATIONS TO LESSONSDerslik

LEARNING

As teachers, the desire to construct connections between mathematics and real life increasingly continues. In accordance with this purpose, the IB education system allows use of technology via TI calculator to teachers and students. The importance of TI calculator applications is getting attention with the help of approaches to real life problems. Therefore, the aim of this workshop is to show various aspects of the TI calculator and its different applications in order to create an effective learning and teaching environment for students and teachers. Active participation during the workshop is intended for support to IB teachers in terms of use of technology in their classes properly and efficiently. This workshop includes different perspectives of TI calculators such as the solution of equations with variables, finding local maximum and local minimum points on a function graph, sketching derivative function graphs from the graph of a function, and applications of statistics.

11:50 - 12:30

AN EXPRESSIVE ARTS-BASED GUIDE DESIGNED TO BE INTEGRATED INTO CAS TO IMPROVE IBDP STUDENTS’ EMOTIONAL INTELLIGENCEDerslik

IB CORE

Recent changes in the needs of human beings and society due to technological and scientific revolutions and unforeseen problems have created an urgent demand for a shift in approaches to education. This demand calls for an emphasis on soft skills in teaching and learning rather than academic excellence. To serve this need, the presenters suggest that all curricula should be supported by extra components and extracurricular activities to help learners improve their soft skills. The presenters will be offering a practical guide based on Expressive Arts (EXA), a professional discipline capitalizing on different art tools to support the social and emotional well-being of human beings. This guide was created to be integrated into the Creativity, Activity and Service (CAS) with the aim of supporting IBDP students' emotional intelligence (EI). Findings of current research confirmed that this guide has the potential to support IBDP students  EI within the scope of CAS.

11:50 - 12:30

THEORY OF KNOWLEDGE AND SUBJECT LESSON INTEGRATIONDerslik

IB CORE

In IBDP, Theory of Knowledge is a core feature of all subjects’ curricula. This presentation is designed for both TOK and subject teachers to provide practical tips on TOK integration in subject lessons. There will be an overview of the key concepts in TOK as well as models of TOK integrated lesson designs that may be adapted to fit any subject’s content.

11:50 - 12:30

EXTENDED ESSAY-UNPACKING THE CRITERIA AND UNDERSTANDING THE PHILOSOPHICAL AND PRACTICAL CONSIDERATIONSDerslik

IB CORE

This presentation aims to unpack the criteria of the EE process and how subject teachers and supervisors can support students in the research and writing process. The skills needed to write an EE will be explored and the role of ATL will be explained in completing the process successfully. Practical processes (choosing topics, formulating a research question, format etc.) and philosophical considerations (feedback, ATL, IB mission statement) are aimed to be reviewed by sharing real-life experiences and samples. The assessment criteria and strategies will be investigated in the presentation. The participants will have ample opportunities for sharing the best practices and ideas from a range of subjects.

11:50 - 12:30

THE MARKING DIFFERENCES BETWEEN THE TEACHER AND THE EXAMINERDerslik

2020 PROGRAMME STANDARDS AND PRACTICES

The presentation includes the marking differences between teachers and examiners. Even though the marking parts of internal assessment are in the guide, there are some parts which may have been graded differently by teachers and examiners. In order to understand this, the presentation will study a general comment on the data during the last year.

11:50 - 12:30

INVESTIGATION TO WHAT EXTENT DOES THE USE OF” THE NATURE OF SCIENCE” Derslik

LEARNING

Why should I teach the nature of science? During the science curricula research, especially in terms ofATT and ATL, nature of science is identified that has to be focused.

This presentation emphasize need for teaching of the nature and process of science  in order to overcome the incorrect messages about  the science curriculum caused by students’ receiving such incorrect messages from the media and other resources

If students have an understanding of the nature of science, they can connect science to the real world and  develop the ability to evaluate information for themselves.

Additionally, this presentation will focus on the way of showing  the nature of science standards in the IB Chemistry syllabus with their corresponding chemistry content standard that gives the students opportunity to construct their own knowledge, as well as practicing skills central to the nature and processes of science.

11:50 - 12:30

IB IN ACTION: DALYAN ECOLOGICAL FIELD TRIPDerslik

LEARNING

Dalyan ecological field trip was first introduced and designed by Bilkent University GSE members. Last year it became a tradition at ACI with the help of our first year IB students. The purpose of the trip is applying place based learning via multidisciplinary activities and combination of theory and practice; thus improving students' perceptions about local heritage, culture, ecology, landscapes, mathematics, conservation, endemics, biostatistics, geography and experiences with them.

This trip supports students both academically and socially, also utilizing the data and experience for TOK, Biology and ESS IAs and CAS as action. Dalyan trip motivates IB students to investigate, record, analyze, and reflect. Many of the activities are similar to those conducted by field ecologists, so students gain some on-the-job training for fieldwork. Lastly this trip is designed to make students gain experiences in leading activities and supporting their own learning in collaboration with others.

11:50 - 12:30

TITC IA DANIŞMANLIĞI İLE ÖĞRENCİLERDE ÖZ DENETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖRNEK ÖĞRENCİ ÇALIŞMASI ÜZERİNDE KRİTERLERE UYGUN BİR DEĞERLENDİRME UYGULAMASI.Derslik

ÖĞRENME

AMAÇLAR

1. TITC IA yazım sürecinde öğrencilere etkili danışmanlık hizmetinin sunulması,

2. Kriterlere uygun değerlendirmenin öğrenci çalışması üzerinde uygulamalı olarak gösterilmesidir.

 

İÇERİK

Sunumun ilk bölümünde; TITC IA yazım süreci ele alınacaktır. Bu süreçte, öğrenciye sunulan IA danışmanlığın niteliğini artırmak ve öğrencinin öğrenme deneyimini geliştirmek için;

• nitelikli dönüt verme yöntemleri ile sözlü ve yazılı dönüt

• öğrencinin öz denetim becerisini geliştirmesine katkıda bulunmak için yapılabilecek uygulama örneklerine yer verilecektir.  ATL becerilerine atıfla; öz değerlendirme, akran değerlendirme, IA dönüt takvimi oluşturma konularına yer verilecektir.

İkinci bölümde; TITC IA değerlendirme uygulaması yapılacaktır. Değerlendirme uygulaması, TITC öğretmenlerinin halihazırda yaptıkları uygulamadan farklı olarak, ayrı bir belge üzerinde olmayıp, bizzat öğrenci çalışması üzerinde ve detaylandırılmış şekilde yapılacaktır.

Bu uygulamanın,

• Etkili bir değerlendirme ve nitelikli dönüt vermenin sağlanmasına,

• Öğrencinin öğrenme sürecinin geliştirilmesine,

• TITC dersinin IB standartlarını yakalamasına,

• TITC öğretmenleri arasında, uygulamada eşgüdümün sağlanmasına

katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

11:50 - 12:30

EXPLORE THE MIND’S MAZE: UNVEILING THE SECRETS OF TOK EXHIBITIONDerslik

AGENCY – LEADERSHIP – INTERNATIONAL MINDEDNESS - IB CORE

Welcome to the most extraordinary intellectual journey of the year - our TOK (Theory of Knowledge) public exhibition. As you step into this captivating realm of knowledge exploration, you'll be immersed in a sea of creativity and critical thinking.

In our presentation, we are excited to unveil a wealth of innovative ideas and engaging activities that revolve around placing students firmly at the heart of the process when organizing the public TOK exhibition. We believe that empowering students to take an active role in this endeavor not only fosters their creative thinking and leadership skills but also ensures that the exhibition truly reflects their insights and intellectual growth. Through our shared strategies, we aim to make the TOK exhibition a dynamic and enriching experience for both the organizers and the visitors, underscoring the pivotal role students play in shaping their own educational journey.

At our TOK exhibition, knowledge isn’t static, it is a vibrant, evolving landscape, waiting for you to explore. Join us, and let your mind embark on an unforgettable journey into the heart of understanding.

11:50 - 12:30

YABANCI DİL SINIFINDA ÖĞRENCİLER ARASI İŞBİRLİKLİ ÖĞRENİMDerslik

ÖZNE OLMA

İşbirlikli dil öğrenimi, yabancı dil öğreniminin en iyi şekilde heterojen gruplarda, tüm öğrencilerin ortak bir amaç için işbirliği içinde çalıştığında yapılabileceği fikrine dayanır, öğrencilerin birbirlerine karşı rekabetçi bir şekilde çalışmaları gerektiği fikrinin yerini alır. Vygotsky'nin Sosyokültürel Teorisinde öne sürdüğü “Etkileşim sadece dil öğrenimini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda edinimde nedensel bir güçtür.” (Saville-Troike 2006: 111) iddiasını destekler. Vygotsky'nin dil öğreniminin sosyal etkileşimle yapıldığı fikrini alan işbirlikli dil öğrenimi, ikili etkileşim ve/veya grup çalışması yoluyla dil öğrenimine odaklanır. Bu, öğrenciler işbirliği içinde çalışırsa, heterojen bir grup içindeki etkileşimin maksimum dil öğrenimine yol açabileceği anlamına gelir. Bu yöntem aynı zamanda IB programı öğrenen profili özelliklerinden “iletişim kuran, açık görüşlü ve dönüşümlü düşünen” özelliklerini öğrencilerin çalışmaları içerisinde yansıtmalarına olanak verir. IB felsefesinde de öğrencilerin kültürlerarası bir anlayış ile küresel dünyada başkalarıyla işbirlikçi bir tutum edinmesine vurgu yapılmıştır. Tüm bu nedenlerden ötürü yabancı dil öğreniminde öğrenciler arası işbirliği konusunda bir sunum yapılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.

11:50 - 12:30

CAS PROJELERİNİN IBDP LANGUAGE A: TÜRKÇE EDEBİYAT DERS İÇERİĞİYLE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ İÇSELLEŞTİRİLEN FARKINDALIKDerslik

ÖĞRENME - IB CORE

IBDP Language A: Literature Türkçe dersinde metinler, yazarlar ve okurlar keşif alanı dahilinde Toni Morrison’ın En Mavi Göz adlı romanında bireylerin yaşadığı sorunların temelinde eğitimdeki eşitsizliğin yer aldığı vurgulanmaktadır. Eser aracılığıyla geniş yaş aralığından seçilen karakterler sayesinde farklı perspektiflerden değerlendirebildiğimiz bu sorun farkındalık oluşturmanın yanında çözüm arayışını da beraberinde getirmektedir. Bu arayış öğrencilerin kendi keşif sürecini destekleyen CAS ve okul bünyesinde yürütülen farklı projelerle bütünleştirilmektedir. Böylece öğrencilerin eser aracılığıyla edindiği farkındalığın içselleştirilmesi ve eyleme dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Okul bünyesinde faaliyet gösteren Mavi Kelebek Eğitime Destek Projesi, HeforShe gibi kulüpler ve çeşitli CAS projeleri sayesinde öğrencilerin zihinlerinde oluşturduğu kavramsal olgularla toplumsal gerçeklik arasında bağ kurmaları sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı üstbilişsel yeteneklerin farklı yöntemler aracılığıyla eyleme dönüştürülüp içselleştirilmesidir. Bu süreç öğrencinin derste edindiği eleştirel perspektifin düşünce ve gerçeklik bağlantısı çerçevesinde yeniden kurgulamasını amaçlamaktadır.

11:50 - 12:30

PHENOMENOGRAPHY - APPLICATIONS IN TOK AND ENG LL ADerslik

LEARNING - AGENCY - LANGUAGE

Phenomenography is a type of enquiry/ research methodology based on the principle of variation. It is a unique way of considering and analysing texts/ knowledge artefacts that allows for a full consideration of all relevant influences in the way they are produced and the potential impact that they have. The presentation will look at various practical based classroom applications of phenemonography in both an ELL A and a TOK context using direct examples of teaching and learning from the presenters own experience. Participants will be encouraged to give their thoughts and ask questions as the presenter discusses implications for student engagement as well as potential impact on prescribed IB outcomes such as the TOK Essay /Exhibition plus the English LL A IO, HL Essay and Paper 1 and 2.

11:50 - 12:30

THE IB FILM EXPERIENCEDerslik

LEARNING - INTERNATIONAL MINDEDNESS

In today’s workshop, attendees will experience an actual IB Film course lesson. In this workshop, you will learn the language, techniques, and approaches to filmmaking with a focus on understanding how you can connect this experience to your own IB courses. There will be an emphasis on intertwining cultural contexts within the arts, with a goal to analyze how these contexts lay a foundation for understanding the topics at hand. This may be used in a variety of non-film classes to better improve activity, participation, and comprehension of more complex topics which include history, culture, and societal analyses.

11:50 - 12:30

ASSESSMENT OF WRITING IN ENGLISH BDerslik

LANGUAGE

IB DP English B Paper 1 assessment criteria will be analysed and samples of different text types will be shared and assessed based on the External Assessment Criteria and rubrics designed for specific text types. In addition, to improve student’s awareness of convention of text types and their learning, self-assessment and peer-assessment samples will be shared.

11:50 - 12:30

MYP-MEB INTEGRATED MATHEMATICS TEACHING: BINOMIAL THEOREM SAMPLEDerslik

LEARNING

A series of activities have been designed on how MYP outcomes can be taught in an integrated way within the MEB curriculum. In these activities, examples of MEB-MYP integrated education were presented by establishing links to MYP achievements as criteria-based activities, ATL skills, command terms, essential questions such as factual, conceptual, debatable questions etc.


SUNUCU(LAR) / PRESENTER(S):    

CEMRE PEHLİVAN

 

OKUL / SCHOOL: 

IŞIKKENT EĞİTİM KAMPÜSÜ

11:50 - 12:30

TARİHİN İZİNDE BİR DURAK: KOCA SİNANDerslik

ÖĞRENME

Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçlerin kavranarak millî bilincin oluşmasını sağlayan değerlerin korunup ve geliştirilmesi bilinciyle hazırlanan bu disiplinlerarası ünitede öğrencilerin bağlantıları görerek bütüncül bir yaklaşım sergilemeleri amaçlanmıştır. Etkinlikler tasarlanırken dersin genel amacı, ünite kazanımları, farklı öğrenme stilleri ve zeka türlerine sahip öğrencilerin, ilgi, yetenek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak planlama yapılmıştır. Ünite süresince gerçekleştirilen belgesel ve film atölyeleri, metin incelemeleri, uzman söyleşileri, fotoğraf sergileri, kültür ve tarih gezileri ile öğrencilerin medya ve bilgi okuryazarlığı ve transfer becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Kültürel mirası koruma bilincine sahip duyarlı öğrencilerle çıktığımız bu yolda gerçek dünya meselelerini yerelden çıkarak uluslararası düzeyde anlamlandırmaları hedeflenmiştir.


SUNUCU(LAR) / PRESENTER(S):    

FATMA BERK KAVAFOĞLU - ELÇİN NUR KAPOĞLU

 

OKUL / SCHOOL: 

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU 

11:50 - 12:30

TITC VE ATLDerslik

2020 PROGRAM STANDARTLARI VE UYGULAMALARI

TITC ders anlatımı sürecinde ATL becerilerini derslerimize ne dereceye kadar dahil edebiliyoruz. ATL becerileri ile TITC dersinin öğrenme ve öğretmen becerilerini nasıl beraber kullanabiliriz. Ders planlarımızda, konu anlatımlarımızda ve ders hazırlıklarımıza öğrenme ve öğretmen yaklaşımlarını nasıl entegre edebiliriz. IA çalışmaları ve ATL uyumu nasıl olması gerekir gibi konularda bilgilendirmeler yapmaya çalışacağım.


SUNUCU(LAR) / PRESENTER(S):   

SÜDAR DUDU

 

OKUL / SCHOOL: 

NUN OKULLARI

14:00 - 14:40

A MULTI-PROGRAMME, TRANSFORMATIONAL APPROACH TO ENGLISH, CAS AND THE NEW PSPDerslik

LEARNING – LANGUAGE – 2020 PROGRAMME STANDARDS AND PRACTICES – IB CORE

"When younger students are involved in dramatic and cooperative play, language becomes more complex.” (IB PYP “The Learner”) Diploma students in Lit&Performance used skills they developed to implement a cross-programme activity with PYP kindergarten students. DP students adapted theatre games to engage younger students in kinesthetic activities to improve their English. The interactive presentation will engage participants in the student activities. DP students transformed drama skills to improve learning and teaching with strategies for students and teachers, as they relate to the new Programme Standards and Practices. The presentation will facilitate effective teamwork and collaboration, and remove barriers to learning. Participants will discuss how other skills from the DP courses can be transformed and identify ways that CAS requirements can be fulfilled and how various subject and grade-level teachers and students in different programmes can collaborate in interdisciplinary ways to expand approaches to learning opportunities.

14:00 - 14:40

DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİKDerslik

LİDERLİK

Bir liderin gerekli değişimi belirlemek için ekiplerle çalıştığı, ilham yoluyla değişime rehberlik edecek bir vizyon oluşturduğu ve değişimi bir grubun kararlı üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği bir liderlik teorisidir. Tam Kapsamlı Liderlik Modelinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dönüşümsel liderlik, lider davranışlarının takipçileri etkilediği ve onlara algılanan yeteneklerinin ötesinde performans göstermeleri için ilham verdiği zamandır. Dönüşümsel liderlik, insanlara beklenmedik veya dikkate değer sonuçlar elde etmeleri için ilham verir. Çalışanlara belirli işler üzerinde özerklik ve eğitildikten sonra karar verme yetkisi verir. Bu, takipçilerin tutumlarında ve bir bütün olarak organizasyonda olumlu bir değişikliğe neden olur.

14:00 - 14:40

LEADERSHIP, CREATIVITY AND DIVERGENT THINKINGDerslik

LEADERSHIP, CREATIVITY AND DIVERGENT THINKING

How can leaders respond to a future with uncertainty both in terms of technological advances, increasing scarcity of resources and unforeseen events? Divergent thinking must play a vital role, thus schools have responsibility towards nurturing creativity, inquiry and risk-taking, as highlighted in the IB learner profile. These qualities should permeate the whole community; from students, to teachers, to leaders. Whilst we focus on nurturing these qualities in our students, to what extent do we transfer this approach as leaders working with those we lead? As educational leaders we need to consciously consider how to lead by embracing divergent thinking and creativity. In this session we explore how we can proactively enhance our whole community’s creativity and nurture their ability and desire to think divergently.

14:00 - 14:40

LEADERSHIP AND THE IMPERATIVE OF DEVELOPING AGENCY IN THESE CHANGING TIMESDerslik

LEADERSHIP AND THE IMPERATIVE OF DEVELOPING AGENCY IN THESE CHANGING TIMES

This presentation will explore the imperative of school leadership developing agency and self-efficacy for teachers so they can develop these skills in their students. In the face of the enormous potential as well as huge challenges we all face with the growth of AI, and the need for leadership to focus on the wellbeing of all community members, it is important to build capacity for individual positive decision making in all members of the community. This can only happen where leadership, teachers and students, are being systematically encouraged to develop and use their self directed learning skills to make decisions and engage with their agency, to create a successful learning experience for themselves and others. This is at its heart the implementation of in IB education in action.

14:00 - 14:40

ULUSLARARASI PROGRAMLAR ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ YÜKSELTİYOR MU? SON 20 YILIN VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?Derslik

ULUSLARARASI PROGRAMLAR ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ YÜKSELTİYOR MU? SON 20 YILIN VERİLERİ NE SÖYLÜYOR?

Uluslararası geniş ölçekli çalışmalar (PISA, TIMSS, TALIS vs.) son 20-25 yıllık süreç zarfında ülkelerin eğitim sistemleriyle ilgili geniş kapsamda bulguları ortaya koydu. Ancak özellikle ülkemizde kamuoyunda yürütülen tartışmalar bu çalışmalarda kaçıncı olduğumuzun ötesine çok fazla geçemedi. Hâlbuki bu bulguların ortaya konmasındaki en önemli amaçlardan biri de öğretimin niteliğini belirleyen unsurların tespit edilerek, öğretimin niteliğinin yükselmesine katkı sağlamaktır. Peki, nitelikli öğretim neyi sağlar? Son dönemde yapılan çalışmalar nitelikli öğretimin akademik beceriler ile beraber öğrencilere kazandırdığı sosyal duygusal beceriler üzerinde önemle duruyor. Diğer taraftan, nitelikli öğretimi ne belirler? Nitelikli öğretimi belirleyen en önemli unsur karşımıza öğretim stratejileri olarak çıkıyor. Öğretim pratiklerini etkileyen en önemli unsurlar ise okul iklimi, sınıfların yapısı ve sınıf iklimi, öğretmen özellikleri ve mesleki pratikler olarak tanımlanıyor. Bu sunumda, nitelikli öğretimi belirleyen bu unsurların ülkemizde uygulanan uluslararası programlarda ve IB Programlarında nasıl ele alındığı ortaya konulacaktır. Bu unsurlarla ilgili, uluslararası geniş ölçekli çalışmalardan elde edilen bulguların son 20 senede ülkemiz için nasıl sonuçları ve eğilimleri ortaya koyduğu hem özel okullar hem de devlet okulları  bağlamında tartışılacaktır. 

14:00 - 14:40

STUDENT TRANSITIONS FROM HIGH SCHOOL TO UNIVERSITYDerslik

STUDENT TRANSITIONS FROM HIGH SCHOOL TO UNIVERSITY

This session aims to explore current trends in international student mobility. We will examine the latest data and research on IB student mobility in the Africa, Europe and Middle East region and then specifically for Turkish IB students. We will explain the application process for the destinations of choice for Turkish students and the resources which the IB has created to support University and Career Coordinators in IB Schools.

14:00 - 14:40

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FARKLILAŞTIRMA UYGULAMALARIYLA ÖĞRENMEDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

Sunumumuzda, erken çocukluk döneminde PYP sınıflarındaki merak uyandırma adımıyla keyifli bir keşfetme sürecine başlayıp öğrencilerimizin araştıran-sorgulayan, düşünen ve bilgili öğrenen profil özelliklerini pekiştirdiğimiz sorgulamaları aktaracağız. Öğrencilerin özne olma hâlini ve dönüşümlü düşünme becerilerini nasıl desteklediğimizi, kendilerini ve duygularını farklı yollarla ifade edebilecekleri farklı öğrenme ortamlarını nasıl oluşturduğumuzu ve çalışmalarımızın sonunda uyguladığımız değerlendirme örneklerine yer vereceğiz. Katılımcılarımızın öğrenme yaklaşımlarının rehberliğinde farklı ilgi ve seviyelerdeki öğrencilere çeşitli fırsatlar sunarak anlamlı öğrenmenin ve özne olmanın gerçekleşmesini deneyimlemelerini hedefliyoruz.

14:00 - 14:40

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİNDE PYP ETKİNLİKLERİDerslik

ÖĞRENME

Beden Eğitimi ve Oyun dersinde 1. ve 2. sınıflarda öğrencilerin hareket ederken aynı zamanda disiplinler üstü yaklaşımla ilerlemelerini sağlamak amacıyla planlanan ve yaratıcı düşünmeleri ile  iletişim becerilerini destekleyen grup-istasyon çalışmalarını içermektedir. Buna ek olarak,  öğrencilerin sorumluluk almalarını ve öz takiplerini yapabilmeleri için geliştirilen uygulamalar ve çevrimiçi derslerde öğrencilerin aktif katılımını destekleyen video içeriklerini örneklerle paylaşacağız.

14:00 - 14:40

SUSTAINABLE CHANGE MAKERS SOLVING REAL WORLD PROBLEMSDerslik

LEARNING – AGENCY – INTERNATIONAL MINDEDNESS - IB CORE

This session focuses on an approach for developing insights into critical world issues and how the facilitation of action can make positive changes in the local and global communities through Sustainable Development Goals. We will share our journey as both teachers and students on how, through the implementation of SDG topics, enhanced learning experiences went beyond just the transdisciplinary units, transforming us from being merely observers to passionate change makers. Through participation and interaction, we will activate your curiosity by exploring the following questions:

•        How does implementing sustainable development goals encourage students to take more meaningful and intentional action?

•        How does continuous provocation lead to cultivating a classroom culture that values creativity, problem-solving, critical thinking skills, innovation and sustainability?

•        How can we foster a sense of global connection and empathy for the earth as a whole?

14:00 - 14:40

THE ROLE OF TECHNOLOGY IN IMPROVING AGENCYDerslik

AGENCY

Valuing agency starts with accepting that students are capable learners and natural inquirers. So as PYP teachers we increase their responsibility for learning by giving them voice (surveys, feedback, wellbeing) and  by using their choice (content, timing, environment, people) to give them a sense of ownership of their learning process. In this session, different practices such as differentiation and making thinking visible will be presented as well as how they are adapted to classroom technology and BYOD (Bring your own device) lessons in order to improve agency even further.

14:00 - 14:40

DUYGU, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞ DÖNGÜSÜDerslik

ÖZNE OLMA

İlk Yıllar Programı (PYP), öğrencilere eleştirel ve yaratıcı düşünme, azim, bağımsızlık, özgüven gibi önemli beceri ve özellikleri geliştirebilmeleri için fırsatlar sunar. Özne olan öğrenciler inisiyatifi ele alır, ilgi alanlarına ait meraklarını ifade eder, seçimler yapar ve kendi öğrenme hedeflerinin farkında olurlar. 3. sınıf öğrencilerimiz “Kim Olduğumuz” teması altında kendi öğrenmelerinin öznesi olarak ünitelerinin ana fikir, sorgulama hatları, kavram, öğrenme yaklaşımları ve öğrenen profili özelliklerini belirlediler. Güçlü bir iş birliği yaratarak ünitenin başarı kriterlerine, etkinliklerine ve tüm işleyişine birlikte karar verdiler. “Herkesin farklı duygu, düşünce ve davranış döngüsü, haklarına bağlıdır” ana fikrinden yola çıkarak 3. sınıf öğrencilerimiz yüksek motivasyon ve öğrenme merakı içinde çalışmalarını uyguladılar. Sunumda öğrencilerin özne olmalarını yansıtan bu önemli deneyimi sizlerle paylaşarak deneyimin çocuklara hangi sorgulama fırsatlarının ve öğrenme fırsatlarının kapılarını açtığını göstermek ve sizlerin de deneyimlerinizi dinlemek istiyoruz.

14:00 - 14:40

SANAT ATÖLYESİNDE ZAMAN KAPSÜLÜDerslik

ÖĞRENME

Görsel Sanatlar dersinde örnek bir PYP ünitesi ele alınarak teknoloji ile sanatın ilişkisi üzerinde durulacaktır. Görsel sanatlar dersinde öğrencinin özne olması, öğrenen profili özellikleri ve öğrenme yaklaşımlarının nasıl kullanıldığı örnek PYP Ünitesi üzerinden anlatılacaktır.

14:00 - 14:40

ŞEFKAT ODAKLI REHBERLİK YAKLAŞIMI, ÖĞRENEN PROFİLİ VE İYİLİK HALİNİN DESTEKLENMESİDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA - ULUSLARARASI BİLİNÇ

Şefkat odaklı rehberlik yaklaşımının en temel önerisi, şefkatin durağan bir hal olmadığı, aynı zamanda ulaşılacak bir hedef olarak da görülmemesi gerektiğidir. Şefkat, kendi başına ilişkide olmanın, davranışlarımızın ve etkileşimin bir yoludur. Aynı zamanda belirli uygulamalar, bu var olma yolunun gelişmesinde yardımcı olur. İlişkilerin öğretme ve öğrenmenin temeli olduğu bu yaklaşıma dayanarak, anaokulu ve ilkokul bölümlerinde rehberlik ve danışmanlık servisi uygulamalarımızı, öğrenen profili özellikleri ile bağdaştırarak aktaracağız, bu bağlamda öğrencilerimizin iyilik hallerini destekleme yollarımızı sizlerle paylaşacağız.

14:00 - 14:40

KOMPLEKS DEĞİŞİMİ YÖNETMEYE YARDIMCI BİR ARAÇ: LİPPİTT-KNOSTER MODELİDerslik

LİDERLİK

IB Dünya Okulları için değişim kaçınılmazdır. IB okulları hep daha iyi olmak için sürekli değişim halindedir. Değişimi yönetmek çoğu zaman hiç kolay değildir. Değişimler sırasında yolumuzu kaybetmemiz yüksek bir olasılıktır. Bazen ağaçlara bakarken ormanı göremeyiz bazen de ormana odaklanıp ağaçları gözden kaçırırız. Değişimi yönetirken değişim yönetimi modellerinden yardım almak işimizi kolaylaştırır. Bu sunumda Lippitt-Knoster modelinin okul bağlamında değişime nasıl yardımcı olduğu üzerinde durulacaktır.

Mary Lippitt ve Tim Knoster’a ait olduğu kabul edilen bu modele göre etkili bir değişim için beş ya da altı unsur zaruridir: vizyon, konsensüs, beceriler, teşvikler, kaynaklar ve eylem planı. Bu modeli farklı kılan özelliği çalışan davranışlarının (semptomlarının) gözlemlenerek değişim sürecindeki eksikleri veya zayıflıkları tespit etmeyi sağlamasıdır. Bu da eksik olan bileşenin saptanmasıyla tamir veya telafi sürecini (tedavi) hızlandırmaktır.  Bu sunum bir şeylerin ters gittiğini hisseden fakat ters giden şeyin ne olduğunu saptamakta zorlanan yeni öğretim liderlere yöneliktir. Sunum yeni PYP yetkilendirmesi alan okulumuzdan örneklerle desteklenecektir. 

14:00 - 14:40

BİLİŞSEL ANTRENMAN İLE ÖĞRENME ALANLARININ DESTEKLENMESİDerslik

ÖĞRENME

Bilişsel Antrenman çalışması ile öğrencilerin öğrenme performanslarını güçlendirmek amaçlanmıştır. Öğrencinin gelişimi bir bütün olarak ele alındığında mevcut ihtiyacının doğru yöntem ve içeriklerle karşılanması halinde, akademik başarısının artması beklenmektedir. Düzenli olarak uygulanan Bilişsel Antrenman çalışmaları ile öğrencilerin akademik başarılarında artış, öz yönetim ve düşünme becerilerinde gelişim görülmüştür. IB PYP sürecinde öğrencilerimizden edindikleri tüm bilgi, beceri, kavramsal anlayış ve tutumları  kullanarak eyleme geçmesini hedeflerken, Bilişsel Antrenman çalışmaları ile öğrencilerimizi öğrenme yolculuklarında ayrıca destekliyoruz. Yapılan bu çalışmalar “yeni nesil” olarak adlandırılan, bilgiyi anlama, muhakeme etme, yorumlama ve gerçek yaşamla bağlantı kurma temelinde hazırlanmış soruların çözümünde de öğrencilere katkı sağlar niteliktedir. Bu sunumda hem antrenman içeriklerinden örnekler paylaşılacak hem de uygulama yapılacaktır.

14:00 - 14:40

DİL KİMLİĞİMDİRDerslik

DİL

Dil kültürdür, dil kimliktir, dil tüm yolculukların başlangıcıdır. Dil kültürden yola çıkar ve farklı kültürleri anlamamız için bize ışık tutar. Dil bağlantısını kurmak, ifade gücünü geliştirir, kişiyi özgürleştirir. Dili öğrenme, dil hakkında öğrenme, dil yoluyla öğrenme başlıklarından yola çıkarak PYP ünitelerimiz ile bağlantılı kitapları sorgulayarak, P4C ile sorgulamayı zenginleştirmek ve dil becerilerini geliştirmeye yönelik sınıf aktivitelerine yer veriyoruz. Bu yolla uluslararası düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Çocuklara fark ettirmek istediğimiz kelime ve kelime gruplarının anlamını sezdirmek, içinde geçtiği metinden yola çıkarak alt anlamlara ulaşmak ve bu yolla dilin zenginliğini de sezdirmektir. Bir yandan öğrencilerimizin dil gelişimini desteklerken diğer yandan bu kelime ve kelime gruplarını günlük hayatta kullanmalarını sağlamak istiyoruz.

Burada öğrencilerimizin karşılaştığı kelimelerin bir bölümü tema bağlantılı sözcükler olmakla birlikte farklı kelimeler de yer almaktadır. Kelime grupları ise bu yıl okuyacakları kitaplarda yer alan ve metin içinde geçen sözcük gruplarıdır.

Öğrencilerimizin bu kelime ve deyimleri ezberlemelerini değil, günlük hayatta kullanabilmelerini hedeflemekteyiz.

14:00 - 14:40

SORGULAMANIN BİZ HALİDerslik

ÖĞRENME

PYP’de sınıfımız nasıl gözüküyor? Öğrencilerimiz ile planlarımız çerçevesinde nasıl sorgulama yapıyoruz? Öğrencilerimiz sorgulamanın neresindeler? Biz planlarımız ile sorgulamaların PYP kavramsal anlayışına ulaşmalarını amaçlıyoruz. Öğrenenlere keşfederek öğrenebilecekleri, araştırma ve sorgulama yapabilecekleri fırsatlar oluşturuyoruz. Bunun için sınıf içi öğrenme deneyimleri hazırlıyoruz, sınıf rutinleri belirliyoruz. Öğrenenlerin eyleme geçebileceği atmosferi oluşturuyoruz. Öğrenenler bazen bizim belirlediğimiz yönergelerle eyleme geçerken, bazen kendileri eyleme geçiyorlar. Bu nasıl oluyor? Yaş gruplarına göre dönüşümlü düşünme için belirlediğimiz stratejiler neler? Bu sorular ile uygulananların örneklerle paylaşılmasını planlıyoruz.

14:00 - 14:40

A REAL LIFE EXAMPLE ABOUT INQUİRY İN LANGUAGE BDerslik

LEARNING - LANGUAGE

You will see a fully connected unit of inquiry based on the concept of change, responsibility and connection. How 4th grade learners reach the conceptual understanding of where we are in place and time unit.    Throughout the section we will show a concrete example of learning experiences.  Also you will monitor how teachers use language B as inquiry language. We aim to present you how to use language B as a tool for supporting inquirer profile attribute.  In addition,  you will find how we cooperate with room teachers during the unit of inquiry.

We look forward to seeing you and sharing our experiences with you.

14:00 - 14:40

BENİMLE OYNAR MISIN?Derslik

ÖĞRENME

Oyun çocukların öğrenme ve gelişiminde, keşfetmelerinde, yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmalarında fırsatlar sunar, tüm duyularını kullanarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini, öğrenilenlerin içselleştirmesini sağlar; bilinmeyene olan meraklarını arttırır. Oyun kavranması zor olan bazı soyut kavramların somut hale dönüştürülmesinde, günlük yaşam ile bağ kurulmasında etkili bir öğrenme ortamı oluşturur. Oyun ile zenginleştirilmiş eğitim ortamı, soru sorma, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi eylemleri gerçekleştirebilecekleri deneyimlere fırsat verir. Karşılaşabileceği güçlüklerde, olaylarının üstesinden gelip gelemeyeceğine ilişkin kendine güven duymasını sağlar. Gezegeni Paylaşma disiplinler üstü teması kapsamında eşit fırsatlara erişim alt amacını destekleyen çalışmalarımızla anaokulu 5-6 yaş gruplarımızla oyun dolu bir yolculuğa çıkmayı hedefliyoruz. “Oyun yolu ile öğrenmeyi” gerçekleştirirken öğrencinin özne, eğitimcinin rehber olduğu bir yol izlemeyi planlamaktayız. IB PYP’nin temel unsurlarının ışığında ana fikrimize ulaşmayı hedeflerken ve geçmişten günümüze oynanan geleneksel oyunlar ile öğrenenler topluluğunun önemli bir parçası olan ebeveynleri de sürece dâhil ediyoruz. Oyunun yaşamın her döneminde olduğunu ve süregeldiğini gelin birlikte deneyimleyelim.

14:00 - 14:40

SINIF ORTAMINDA ÖZNE OLMAYI DESTEKLEYECEK STRATEJİLER VE UYGULAMALARDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

Sınıf ortamında özne olmayı destekleyecek uygulama ve stratejileri derslerimizde nasıl kullandığımızı örneklerle sunmayı planlıyoruz. Öğrenenleri, kendi öğrenme sorumluluklarını almaya teşvik ederek öğrenci ve öğretmen arasındaki ilişkiyi ortaklığa çeviriyoruz.

   Öğrenenlerin özne olmalarını sağlamak için ;

*Sınıf kararları ve rutinleri oluşturmada,

*Öğrenme ortamlarında kendi seçimlerini yapmada,

*Geri bildirim sunmada,

*Kendini ve akranlarını değerlendirmede,

*Öğrenme topluluğuna katılıp katkıda bulunmada,

*Öğrenenleri öğrenme topluluğunun bir paydaşı olarak neyi, neden ve nasıl öğrendikleriyle ilgili karar verme sürecine dahil etmede fırsatlar tanıyoruz.

Bu sunumda yukarıda bahsettiğimiz maddelere sınıf ortamındaki çalışmalarımızın görselleriyle örnekler sunacağız.

14:00 - 14:40

BİR EYLEM OLARAK ULUSLARARASI BİLİNÇDerslik

ULUSLARARASI BİLİNÇ

Uluslararası bilinç, insanların kendilerini küresel topluluklarla bağlantılı gördükleri ve bu topluluğun üyelerine karşı sorumluluk hissi duydukları bir dünya görüşüdür. Öğrenme topluluğu, uluslararası bilinç kültürünü zihninde canlandıran, yaratan, dile getiren ve modelleyen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Uluslararası bilince sahip öğrenenler olumlu değişim için eyleme geçerler. Bir öğrenme topluluğu olarak öğrenenlerin uluslararası bilince sahip olmalarını ve bu doğrultuda nasıl eyleme geçmelerini desteklediğimizi tartışacağımız bir sunum paylaşmayı hedeflemekteyiz.

14:00 - 14:40

IB ÖĞRENEN PROFİLİNİ GELİŞTİRİCİ 23 ÖĞRENME DENEYİMİDerslik

ULUSLARARASI BİLİNÇ

10 özellikten oluşan IB Öğrenen Profili, Uluslararası Bakalorya’ nın (IB); programları yoluyla yetiştirmeyi amaçladığı ideal insanı veya ideal IB öğreneni temsil eder. Profil, IB’ nin misyonunun değerlere ve davranışlara dökülmüş halidir. IB’ nin tüm programlarının ortak bir unsuru olan profil, uluslararası bilince sahip insanı temsil eder. Bu özelliklerin geliştirilmesi ve sergilenmesi, öğrencilerin kendilerine, başkalarına ve çevrelerindeki dünyaya saygı duyan, uluslararası bilince sahip, etkin ve duyarlı bireyler olmaları için temel teşkil eder. Bu sunumda katılımcılarla IB Öğrenen Profili’ ni geliştirici 23 öğrenme deneyimi paylaşılacaktır. Bazı etkinlikler uygulamalı olarak anlatılacaktır.

14:00 - 14:40

PYP SÜREÇLERİNDE KÜTÜPHANENİN ETKİN ROLÜDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

Sunum okul kütüphanecileri ile sınıf öğretmenlerine yöneliktir. Katılımcılar bu oturumda; öğrencilerin okul kütüphanesinden nasıl/hangi aşamalarda faydalanacağı konusunda farkındalık oluşturan çalışmaları, farklı sınıf seviyelerinde okuma kültürü oluşturmada kullanılan yöntem ve iyi örnekleri dinleme fırsatı bulacaklar.

14:00 - 14:40

LETS TALK ABOUT PLAY, THE RATIONALE AND REWARDS / OYUN, MANTIK VE ÖDÜLLER HAKKINDA KONUŞALIMDerslik

LEARNING – LANGUAGE / ÖĞRENME - DİL

This workshop aims to enhance the perspective of play for PYP early-year educators,, both new and experienced. We offer an overview of the developmental science of play and why play is the chosen vehicle for learning and language, a group discussion about play-based planning and practices, and a playful activity to promote reflection / Bu atölye çalışması, hem yeni hem de deneyimli PYP okul öncesi eğitimcileri için oyun perspektifini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Gelişimsel oyun bilimine ve oyunun neden öğrenme ve dil için seçilen araç olduğuna dair bir genel bakış, oyuna dayalı planlama ve uygulamalar hakkında bir grup tartışması ve derinlemesine düşünmeyi teşvik etmek için eğlenceli bir aktivite sunuyoruz.

14:00 - 14:40

ACTION IN THE PYPDerslik

ACTION IN THE PYP

This session will explore how PYP teachers can design learning that creates authentic, meaningful, student-initiated action. Please bring a completed PYP planner to reflect on during this session.

14:00 - 14:40

SAİT FAİK’İN “SEMAVER” ESERİYLE METİNDEN SAHNEYE ÖĞRENME YOLCULUĞUDerslik

ÖĞRENME

Sunumumuzda; MYP’nin 5. yılında Dil ve Edebiyat dersinde öykü türünün özelliklerini ve gelişimini öğrenmede Sait Faik Abasıyanık’ın “Semaver” öykü kitabı bağlamında bir eserin farklı yollarla etkileşimli olarak okunması, analiz edilmesi ve bundan hareketle ürün tasarlanması süreçleri üzerinde durulacaktır. İlk aşamada, eserle ilgili hazırlanan okuma günlüğü rehberliğinde öyküler analiz edilmiştir. Süreç çalışmasında, öyküyle ilgili edinilen kazanımları uygulamak için farklı türde öykülerden hareketle yaratıcı yazma deneyimi kazandırılmıştır. Sonuç değerlendirme çalışmasında, analiz etme ve düzenleme kriterleri doğrultusunda planlı bir inceleme yazısı yazılmıştır. Aynı zamanda hazırlanan farklılaştırma çalışması üzerinden eserdeki öykülerle ilgili becerilerini ortaya koydukları (drama, dijital ürünler, fotoğraf sergisi, röportaj, şarkı besteleme, kostüm ve maket tasarlama, belgesel yapma) çalışmalar hazırlayan öğrencilerin, ürünlerini gösteri ve sergi olmak üzere iki farklı şekilde okul toplumuna sunmaları sağlanmıştır. Süreçten sonuca giden öğrenme yolculuğunun sonunda öğrencilerimiz; kişisel ve kültürel ifadenin bir eserde hangi yollarla aktarıldığını okumuş, sorgulamış, analiz etmiş ve kendilerinin belirledikleri ifade yolları üzerinden sunarak deneyimlemişlerdir.

14:00 - 14:40

KANITA DAYALI TARİH ÖĞRETİMİYLE SORGULAMA ETKİNLİKLERİDerslik

ÖĞRENME

Tarihin tartışmalı alanları ile ilgili konularda birinci el-ikinci el kaynaklar yoluyla argüman oluşturma, oluşturulan argümanlara uygun kanıtlar kullanma, kanıtların içeriğiyle değerlendirmeler arasındaki bağlantıyı sağlayan metin oluşturma... MYP D (Eleştirel Düşünme) kriterlerini esas alan ve sorgulama becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler planlama... Bir bütün olarak tarihsel olayların değerlendirmesinde bakış açısının önemini fark etme, tarafsız bir bakışın olabilirliğini tartışma...

14:00 - 14:40

ENKALEM DEN ÖĞRENMEYEDerslik

ÖĞRENME

Kulüp çalışmaları okul dışı öğrenme ortamlarında öğrencilerin yeteneklerini öne çıkarmasında yardımcı olur. ENKALEM Kulübü olarak yazma becerilerini geliştirmek amacıyla yaptığımız etkinlikler farklı öğrenme ortamlarında gerçekleştiğinde okulumuzun atmosferini ve öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini olumlu yönde etkilemektedir. Kulüp okul dışı etkinliklerimiz öğrenmeye yaklaşım becerilerini (öz yönetim, iletişim, araştırma, düşünme ve sosyal becerileri) göz önünde bulundurup doğanın ve sanatın gücünden faydalanarak planlanmaktadır. Sunumda öğrencilerin okul dışı öğrenme deneyimlerinde yaptıkları çalışmalar paylaşılacaktır.

14:00 - 14:40

IN HOW MANY WAYS CAN I TEACH GRAMMAR AND VOCABULARY? BUT... WHAT ABOUT PRAGMATICS?Derslik

INTERNATIONAL MINDEDNESS

The answers to the questions of this presentation are a bit tricky. There are so many ways in which we can teach grammar and vocabulary in our lessons, but as teachers we have to know when and how to use them. In this presentation we will see and discuss different methods to introduce, develop and evaluate these topics. Besides, we will talk about the importance of pragmatics when we teach a language and how to include it in our lessons.

14:00 - 14:40

MYP MATEMATİK DERSİNDE TOPLUM HİZMETİDerslik

ÖĞRENME

MYP-2 Matematik dersinde yürütülen toplum hizmeti çalışmasının etkinliklerini ve değerlendirme sürecini kapsamaktadır. Çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik temaları üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu amaçla, biyodizel yakıtların teşvik edilmesi ile ağaçların ekosistem üzerine olumlu etkileri gibi alt başlıklara yer verilmiştir. Öğrenciler, kayın ağacından yola çıkarak bir ağacın ürettiği oksijen miktarını oran orantı ile hesaplamış ve tüm ekosisteme genellemeye çalışmışlardır. Kesilen ağaç sayısı ile kağıt kullanımı ilişkilendirilmiştir. Atık yağların ve bitkilerin geri dönüştürülerek nasıl biyodizel elde edildiği hakkında yapılan araştırmayla süreç başlamıştır. Edindikleri bilgileri çevre kirliliği sorununa yönelik çözüm üreterek sürdürmüşlerdir. ATL becerileri ile desteklenen çalışmalarda öğrenciler oran-orantı soruları çözerek, gerçek yaşam problemleriyle bağlantı kurarak süreçte biyodizelle çalışan araçların yapım aşamalarını hakkında da bilgi sahibi olmuştur. Ölçeklendirme konusuyla bağlantı kurarak biyo-minibüsler tasarımında özgün işlere çıkartmışlardır.

14:00 - 14:40

ENGELSİZ YAŞAMDerslik

ÖĞRENME

İnsanların bedensel olarak deneyimledikleri zorlukları, ana dilleri olan Türkçeyi kullanarak ifade etmeleri bilincinde hazırlanan bu disiplinlerarası ünitede öğrencilere; iki farklı modalite aracılığı ile (fiziksellik ve düşünsellik) önemli ve hassas bir konu olan engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara yönelik daha derin bir anlayış kazandırmak hedeflenmiştir.

Etkinlikler tasarlanırken dersin genel amacı, ünite kazanımları, farklı öğrenme stilleri dikkate alınarak planlama yapılmıştır. Ünite süresince gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin empati kurup dünyaya engellilerin gözünden bakmaları ve sosyal sorumluluk projelerine gönüllü katılım sağlamaları amaçlanmıştır.

14:00 - 14:40

SÜREÇ OLMADAN SONUÇ OLMAZDerslik

ÖĞRENME

Öğrencilerin sonuç değerlendirme çalışmalarındaki performanslarını arttırmak için süreç değerlendirme ile öğrencilere geri bildirim verilmektedir. Okulumuzda fen bilimleri dersinde yapılan her sonuç değerlendirme çalışmasından önce mutlaka en az bir tane süreç değerlendirme çalışması yapılmaktadır. Bu süreç değerlendirme çalışmaları not vermek için değil, geri bildirim vererek bir sonraki çalışmanın niteliğini arttırmak amacıyla yapılmaktadır. Değerlendirme kriterinin yapısına göre küçük sınav, hafta içi ve hafta sonu ödevleri, laboratuvar çalışmaları ve araştırma ödevleri öğrencilerin süreç değerlendirmeleri için kullanılan araçlardır. Bu süreç değerlendirmeler konunun yapısına ya da öğrencinin ihtiyacına göre bireysel ve grup çalışması olarak çeşitlendirilir. Grup çalışması şeklinde planlanan değerlendirmelerde akran öğrenmesinden önemli bir şekilde yararlanılmaktadır. Bu sunumda farklı seviyelerde ve kriterlerde hazırlanan süreç ve sonuç değerlendirme örnekleri tanıtılacaktır.

14:00 - 14:40

DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENMEDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

“Düşünmeyi Öğrenme” sunumunda öğrencilerin özne olması ve derse aktif katılım sağlaması yönünde öğrencilerin düşünme üzerine düşünmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, farklı yapılar kullanılarak (Düşün-Eşleş-Paylaş ve Bağlan-Genişlet-Meydan Oku) temel düşünme rutinlerini oluşturmaları ve düşünmenin görünür kılınmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu sayede hem konular içerisinde geçerli olan bir öğrenmenin gerçekleşmesi hem de öğrencilerin birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı olarak grup içerisinde işbirlikçi çalışmaları hedeflenmiştir.

14:00 - 14:40

TASARIM DERSİNDE KÜRESEL AMAÇLARIN ENTEGRESİNE DAİR UYGULAMALARDerslik

ÖĞRENME

MYP Tasarım dersi kapsamında öğrencilerimizin Küresel Amaçlar’ a ait problemlere çözüm ararken tasarım döngüsünü kullanarak bilinçli ve üreten bireyler olmalarını, bunun için farkındalık kazanmalarını istemekteyiz. MYP 7. Sınıfların “Tasarım Odaklı Süreç” ünitesinde 17 Küresel Amaçtan biri olan Temiz su ve Sanitasyon amacına yönelik öğrencilerimizden duyarlı ve dönüşümlü düşünen profil özelliklerini sergileyerek 3 boyutlu bir su filtresi tasarımı oluşturması beklenmektedir. Bu bağlamda da Küresel amaçlar ile Tasarım dersini birleştirerek yaptığımız etkinlikler ve Tasarım döngüsünün tüm kriterlerini kullandığımız sonuç ölçme çalışması diğer öğretmenlerimize de fikir olması açısından paylaşılacaktır.

14:00 - 14:40

THE CAM EFFECT!Derslik

LEARNING

“Thinking about thinking" has to be a principle ingredient of any empowering practice of education.” JEROME BRUNER

The Concept Attainment Model is an instructional technique proposed by Jerome Bruner that targets the “big idea” underlining concrete or abstract examples. It is a multi-faceted, engaging, constructivist strategy that can be used in any subject area with students at any grade. It is also fun strategy that masquerades as a game but involves students in developing a deep understanding of new or less-familiar concepts. Students will be detectives. Are you ready for YES or NO game?

14:00 - 14:40

MYP ÜNİTELERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM (BQC VE ÖTESİ)Derslik

ÖĞRENME

BQC (Building Quality Curriculum) yazılı, öğretilen ve değerlendirilen müfredatın sürekli gelişimini destekleyerek MYP ünite planları hakkında rehberlik ve geri bildirim sağlayan IB’ye bağlı bir kurumdur. Değerlendirme ziyareti sürecinde olan ve herhangi bir dersten e-değerlendirmeye katılmayan tüm MYP okullarının ünite planlarını bu kuruma göndererek geri dönüt almaları gerekmektedir. Okullar BQC değerlendirmeleri ışığında ünite bazlı eylem planlarını tamamlayarak değerlendirme ziyaretine hazırlanırlar. Bu sunumda örnek bir ünite planının BQC gerekliliklerine uygunluğu değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışma sırasında interaktif çalışma grupları oluşturulacaktır. Kısaca bir ünite planının tüm bölümleri hakkında hem tek tek hem de bütünsel olarak uyumluluğuna bakılacaktır. Adaylık sürecinde olan veya ünite geliştirme konusunda deneyim kazanmak isteyen öğretmenlere bu konuda önerilerde bulunulacaktır.

14:00 - 14:40

LEARNING AND TEACHING OUT OF THE BOX WITH THE IB MIDDLE YEARS PROGRAMME (IBMYP)Derslik

LEARNING AND TEACHING OUT OF THE BOX WITH THE IB MIDDLE YEARS PROGRAMME (IBMYP)

Aimed at raising awareness of the benefits of the IB Middle Years Programme, this session is designed mainly for school leaders and teachers interested in introducing the IBMYP at their school but also any other educators who wish to excel their understanding of the learning and teaching practices for students aged 11 to 16.

14:00 - 14:40

KONUŞAN, TARTIŞAN, YAŞAYAN EDEBİYATTA ÖĞRETİM SÜREÇLERİDerslik

ÖĞRENME

IB DP Dil A edebiyat dersi öğrencilerin yaşam boyu öğrenen bireyler olarak edebi bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için öğrencilere çeşitli fırsatlar tanımaktadır. Özünde metin analizine dayanan, eleştirel düşünme yeteneği kazandıran müfredat, farklı süreçlere ve ölçme - değerlendirme bileşenlerine sahiptir.  Bu sunumda Dil A Edebiyat dersi ölçme-değerlendirme bileşenleri olan Bireysel Sözlü Sunum, Yüksek Düzey Makale, Paper 1 (Yönlendirilmiş Edebi Analiz), Paper 2 (Karşılaştırmalı Makale), Bitirme Tezi ve CAS-Edebiyat bağlantısı kapsamındaki süreçler ve bu süreçlere bağlı farklı etkinlik örnekleri paylaşılacaktır. 

14:00 - 14:40

ACTION IN THE DPDerslik

ACTION IN THE DP

This session will explore how DP educators can develop and design their course outlines to provide a better learning environment.

14:00 - 14:40

ENGAGING, THROUGH GLOBAL POLITICSDerslik

INTERNATIONAL MINDEDNESS

The session will touch on the essential elements of the Global Politics course and the usefulness of an awareness of Global Politics regardless of student specialization. Emphasis will be on the Engagement Activity, the main IA for Global Politics students, which involves active participation in politics at a grassroots level; and how this brand of IA is critical to a more social and practical education of awareness of the world around us.

14:00 - 14:40

DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞTAY ÖRNEĞİ: "MODERNİZMİN PARADİGMASI SANAYİLEŞME KARABÜK-SAFRANBOLU ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN SANAYİLEŞMEYE BAKIŞDerslik

ÖĞRENME

Sanayi Devrimi, bilim ve tekniğin ve dolayısıyla modernitenin doğal bir sonucu olarak 18. yüzyılın son çeyreğinde kendini gösterdi. Buhar gücüyle çalışan makinelerin icadıyla belirginleşen ve mevcut paradigmanın yeniden programlanmasında başat rol oynayan devrim, sonrasındaki iki yüzyıl boyunca evrimsel sürecin de temel belirleyeni oldu. Nitekim, bu süreçteki tüm paradigmal geçişler "sanayi" kavramı üzerinden tanımlandı. İngiltere'de başlayan sanayileşme faaliyeti, çoğu zaman sömürgeciliğin de etkisiyle, kısa sürede modernleşen yahut modernleşmeye çalışan devlet ve toplumları etkiledi. Avrupa nın yanı başında olan Osmanlı ve Devleti ve Cumhuriyet Türkiyesi de bu süreçten nasibini aldı. Başlangıçta hükümet konakları, adliye binaları gibi kamusal mekanlar etrafında belirginleşen şehirler gerek jeolojik gerekse jeopolitik imkanları nispetinde sanayi şehirlerine dönüşmeye başladı. Bu çerçevede okul olarak düzenlediğimiz disiplinlerarası çalıştayda TITC odak ders olarak seçilmiş; Türkçe A, felsefe, kimya, fizik, biyoloji, matematik disiplinleri sanayileşme konusunu Karabük-Safranbolu örneği üzerinden ele almıştır. 17. IB Day de bu çalıştay örneği; ders içerikleri, çıktılar ve değerlendirme yöntemleri öğretmenlerimizle paylaşılacaktır.

14:00 - 14:40

SHORTCUTS WHEN USING TI-NSPIRE CX II-T CALCULATOR BEFORE THE MATH AA SL/HL EXAMDerslik

LEARNING

This presentation aims to remind essential tips and tricks before the external exam, show some shortcuts with TI-Nspire Calculator when solving exam questions, and show how to transfer answers from TI-Nspire Calculator to the exam paper. The use of technology is an integral part of IBDP Mathematics courses. Since the students’ grades (at least 50%) are determined by calculator-allowed papers, they need to be practical and quick when using technology. Based on this, we will present basic tips, tricks, and shortcuts for use with TI-Nspire CX II-T Calculators for the IB DP Mathematics AA teachers.

14:00 - 14:40

GÖMLEĞİMİN ÖYKÜSÜ VE SANAYİ DEVRİMİDerslik

ÖĞRENME

Okul saatleri içinde yapılan bir gezi 20. Yüzyılda Türkiye dersinin ilk ünitesiyle ve genel anlamda dersin metodolojisiyle ilgili iyi bir başlangıç olabilir mi? Bu gezi üzerinden tarih, ekonomi ve sosyoloji disiplinleri birbirinin içine geçmiş daha bütünleşik bir hale gelebilir mi? Bu etkinlik bilgili, öğrenen, dönüşümlü düşünen öğrenci profilinin açığa çıkmasında etkili olabilir mi? Pamuğun tarladan tekstil fabrikasına uzanan yolculuğuna  şahitlik ettiğimiz bu gezide pamuğun yalnızca 19.yüzyılda sanayileşmenin itici gücü haline geldiğini öğrenmiyor; insan ve dünyasını nasıl değişim ve dönüşüme uğrattığını anlıyor, günümüz dünyasının sorunlarını kavramaya çalışıyoruz.

14:00 - 14:40

DIFFERENTIATED TOKDerslik

LEARNING

I would like to present some differentiated ATT activities while doing a TOK Course. I will be using some activities to foster students’ participation in class and encourage all the students to take active part in classroom activities. By applying these differentiated, every student will have a chance to have a voice. I will demonstrate some examples of collaborative learning, progressive tasks and variable outcomes.  

14:00 - 14:40

HOW TO GUIDE AN EE PROJECT?Derslik

IB CORE

In this lecture, three topics will be considered:

1. What is general structure of Extended Essay (EE)? (Regulations, assessment criteria and its relationship with the subject groups.)

2. How to check eligibility of students to admit them in EE?

3. How to guide students in EE stream-work?

As EE is a part of IBDP core, students and teachers must be qualified enough to run a successful project. This presentation will be a reminder for the most important "musts" in that personal project.

14:00 - 14:40

HELPING STUDENTS WITH THE LITERACY OF PHYSICS IA CRITERIADerslik

LEARNING

This presentation includes some activities and experiments for IB Physics lessons to ensure that they become ready to prepare their IA reports. Also I will present the method I used to assess IA reports accurately.

14:00 - 14:40

HOW CAN WE ILLUMINATE THE MATHEMATICS INTERNAL ASSESSMENT JOURNEY FOR OUR STUDENTS?Derslik

LEARNING

Mathematics IA studies, which started in the first year of the IB is  a challenging journey for both the teachers and the students. As the first step of the plan of this journey,  the introduction and preparation stages will be shared  which will include  the lesson plans, resources used in introduction and the performance work .

In the second stage, we will share a few practice-oriented activities to develop the learning skills necessary for mathematics IA academic journey .

14:00 - 14:40

DISCOVERING COLORS-A STEAM PROJECTDerslik

LEARNING

We will present our interdisciplinary lesson plan and how we did this lesson in the class, our observations and results. We started to explain and mostly discover the colors of light with an interesting light experiment using green red and blue lenses. Then we tried to explain new colors by means of mathematical concepts. At the end, we talked about the artists who used these colors and geometry. Our presentation will be interactive and all resources will be shared with participants.

14:00 - 14:40

EDEBİ BİR TÜR OLARAK ŞİİR VE BİREYSEL SÖZLÜ SUNUMDA KULLANIM BİÇİMLERİDerslik

2020 PROGRAM STANDARTLARI VE UYGULAMALARI

Edebi Bir Tür Olarak Şiir ve Bireysel Sözlü Sunumda Kullanım Biçimleri:

Behçet Necatigil Örneği

1.Örnek şiir ve sorgulama metotları

2.Küresel sorunların metinle ilişkilendirilmesi (Üç metin üzerinden örnek inceleme)

•“Dönme Dolap”-Nikolay Gogol, Palto

•“Panik”- Franz Kafka, Dönüşüm

•“Uygarlık Raporu”- Yan Lianke, Günler Aylar Yıllar

3.Pasaj seçim örnekleri

4.Başlıklandırma ve izlek hazırlama

5.Örnek bir şiir üzerinden etkileşimli içerik üretimi

6.Soru-Cevap

14:00 - 14:40

METİNLER ÜZERİNDEN KAVRAMLAR, KÜRESEL, SORUNLAR, KRİTERLER BAĞLAMINDA BİREYSEL SÖZLÜ NÜANSLARINI KEŞİFDerslik

2020 PROGRAM STANDARTLARI VE UYGULAMALARI

Türkçe A dersinde 2020 yılı programında bireysel sözlü sunumların yapılandırılması ve kriterleri tamamen değişmiştir. Bu ödevin hazırlanmasında tüm öğretmenlerin en çok zorlandığı nokta eserlerde çalışabilecekleri küresel sorunu belirlemek ve bu soruna uygun pasajlar seçebilmek.  Bu sunumda üç yerli üç yabancı eserden seçilen pasajlarda karşılaştırmalı olarak küresel sorun çalışılacak.  Pasajlar farklı türlerde eserlerden seçilecek.

Eserler: Kumru ile Kumru- Tahsin Yücel, Kendine Ait Bir Oda - Virgina Woolf, Sisler Bulvarı-  Attila İlhan, Üçüncü Yalan- Agota Kristof, Hikayeler- Franz Kafka, Deli Dumrul - Güngör Dilmen

Yukarıdaki eserlerden seçilen pasajlarda göç, kadın sorunsalı, kimlik kaybı ve aidiyetsizlik, savaş, otorite ve güç eleştirisi vb. konuların bir pasajda nasıl detaylı görülebildiği,  konuların ve küresel sorunların hangi noktalardan ele alınabileceği, bu noktaları açıklarken pasajlarda yazar tercihleri sorgulamasının nasıl yapıldığı, eserin geneline göndermelerin nasıl ve ne kadar sürede yapılacağı çalışılacaktır.

14:00 - 14:40

INTEGRATION AND APPLICATION OF VISIBLE THINKING STRATEGIES INTO THE IBDP VISUAL ARTS PROGRAMDerslik

LEARNING

Two core components of the IBDP Visual Arts course assessment criteria in both the Process Portfolio and the Exhibition are Concept and Reflection. Thinking skills, in short. The Exhibition addresses the sophistication and complexity of ideas. The Process Portfolio assesses the practice of reflection and quality of reflective practice as well as the development of authentic and creative ideas. With this in mind, integration of Thinking Routines and the application of Visible Thinking Strategies from Project Zero at Harvard University, develops and reinforces the Creative and Critical Thinking skills utilized in the IBDP program and creates concrete evidence that students can use in their Process Portfolio and  support the development of concepts for the Exhibition. This session will go beyond the Mind Map introducing methods to develop interesting, unique, and sophisticated visual representations of thinking that you can apply in any subject area.

14:00 - 14:40

SÜREÇ, ÜRÜN VE FARKINDALIKDerslik

ÖĞRENME

Sunumda IB kaynaklarının eğitim öğretim programı sürecinde, program sonunda elde edilen portfolyo birikiminde ve sonrasında öğrenenin bireysel ve toplumsal yaşamının belirleyicisi olan kimliğinde ortaya çıkardığı farkındalık üzerinde durulacaktır. “Eylemde IB” başlığının “Öğrenme” alt başlığında şekillenen sunumun ve yapılan sınıf içi çalışmaların başlığın tüm kazanımlarına ışık tuttuğu görülmektedir. IB programı çerçevesinde işlenen Henrik İbsen’in “Bir Halk Düşmanı” adlı tiyatro yapıtı, yapılan çalışmalara kaynaklık etmektedir. 10 ve 11. sınıflar düzeyinde işlenen yapıtla ilgili olarak yapılan sınıf içi çalışmaların kanıt gösterildiği sunumda “süreç, ürün ve farkındalık” bağlamında öğrenenlerin kazanımlarına işaret edilecek, “Eylemde IB” ana başlığı çerçevesinde elde edilen ürünler sunulacak, ürünler “Eylemde IB” ve “süreç, ürün ve farkındalık” bağlamında değerlendirilecektir. Ortaya çıkan somut- soyut ürünlerin sınıf düzeyine göre farklılık gösterdiği görülecek, bu durum da IB eğitiminde “zaman ve algı” etkeninin üzerinde durmamıza olanak tanıyacaktır. Sunumun dili Türkçedir. Sunumda kullanılan fotoğraf ve videolar için KVK kapsamı gereğince yasal izinler tarafımızdan alınmış bulunmaktadır.

14:00 - 14:40

SHINING SOME LIGHT ON THE LANGUAGE B INDIVIDUAL ORALSDerslik

LANGUAGE

The Language B IO assessment can be a stressful experience for students, but also for teachers. As an English B teacher for ten years, I have learned a lot about these IO’s, but as an IB examiner for six years, I have learned even more. The four components of the IO’s can often be tricky to navigate, but having examined many IO’s, I have acquired essential tips to share with my students on how they can achieve the best score possible according to their abilities. In this presentation, I will break down the Language B IO criteria, discuss effective strategies in helping our students before the IO, and best practices for conducting the IO. By having a clear understanding of what the IOs entail, we can help our students maximize their potential scores for this assessment.

14:00 - 14:40

DEĞERLENDİRMENİN NASILI: TITC IA DEĞERLENDİRMESİNDE EN UYGUN YAKLAŞIM (BEST FIT APPROACH)Derslik

ÖĞRENME

Katılımcıların TITC dersinde İç Değerlendirme(IA) Çalışmalarının değerlendirilmesinin nasıl yapılabileceği, hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Özellikle TITC Rehberi nde, IA Değerlendirme Kriterleri dökümanında yer alan kriterlerin örnek çalışmalarla birlikte gözden geçirilmesi ve “best fit approach” yaklaşımının uygulanış şekli üzerinde durulması planlanmaktadır.

15:10 - 15:50

IB LEARNER PROFILE ATTRIBUTES IN TEACHING: INSIGHTS FROM A CONTINUUM SCHOOL IN TURKEYDerslik

IB CORE

In this presentation, the presenters will share findings from a case study of a K-12 school in Turkey where teachers shared perceptions of how the International Baccalaureate Learner Profile attributes related to their own practice. While discussing the interdependency of the attributes, teachers considered that being an inquirer is the most valuable attribute for effective International Baccalaureate teachers. Participants at all grade levels believed that being open-minded and reflective were important attributes. Despite the importance of inquiry, participants shared that they feel most capable of implementing the attribute of being knowledgeable. The conceptual framework developed for this study may be used by schools and teacher educators to develop attributes of teachers who can help students become global citizens with intercultural understandings.

15:10 - 15:50

EDEBİYAT DERSLERİNDE FARKLILAŞTIRMA ÜZERİNE DÜŞÜNMEKDerslik

ÖĞRENME

Sunum, farklılaştırmaya dayalı öğretim yaklaşımının ve uygulamalarının teoride ve pratikte IB (DP/MYP) Edebiyat derslerine yansımaları üzerine düşünmeyi-düşündürmeyi amaçlamakta. Uygulama önerilerine yönelik etkileşimli paylaşımları hedeflemektedir.

15:10 - 15:50

KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ULUSLARARASI ANLAYIŞ KAZANDIRMAYA KATKISIDerslik

LİDERLİK

Son yıllarda birçok farklı kültürden aile ülkemize yerleşmek amaçlı gelmektedir. Göstergeler, bu tür göçün gelecek yıllarda da artarak devam edeceği yönündedir. Ulusal sınırlarını aşmış, dünya üzerinde dolaşımı da olan aileler, çocuklarının bizim gibi IB programları uygulayan okullarda eğitim görmesini tercih etmektedir. Farklı kültürlerden gelen bu çocuklarının bize katılmaları, okullarımızda çok kültürlülüğün ve uluslararası bakış açılarının gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Bunun yanında kültür ve dil farklılığı bir dezavantaj olarak hem bizi hem de bu çocukları etkileyecektir. Bu durum, dil öğretim politika ve programlarımızda farklılaştırma yapmamızı ve oryantasyon programımızı geliştirmemizi gerekli kılmaktadır. IB programları uygulayan okullarımız için bu tür yeni gelişmelerin bize olumlu deneyimler kazandırması şansına sahibiz. Toplantıda, bu avantajları araştıracak, yönetici ve öğretmenler olarak yeni stratejiler için fikir alışverişi yapacağız.

15:10 - 15:50

EXPLORE HOW IB EXCHANGE CAN INSPIRE AND GROW GREAT TEACHINGDerslik

EXPLORE HOW IB EXCHANGE CAN INSPIRE AND GROW GREAT TEACHING

Join us for a session on IB's newest professional learning experience platform, IB Exchange. The session will brief you on what inspires the development of IB Exchange. Hear about how IB Exchange will support educators on their learning journey through a carefully curated and diverse catalog, gather a vibrant community of practice place where teachers are at the center, and elevate teacher voice and expertise. We will share how you can access resources, lesson plans and other IB Exchange materials available on the platform. Join us for a collaborative session and share, inspire, grow with IB Exchange.   

15:10 - 15:50

BROADENING THE IMPACT OF AN IB EDUCATION: ADDING AN IB PROGRAMMEDerslik

BROADENING THE IMPACT OF AN IB EDUCATION: ADDING AN IB PROGRAMME

Does your school offer one or two IB programmes? Is your school interested in becoming a full IB continuum school offering at least three IB programmes? Join this session to learn about the benefits of a full continuum IB Education. The session also includes guidance on how to apply for an additional programme.

15:10 - 15:50

“PROSPECTS OF YOUR MYP AND DP STUDENTS STUDYING AT UNIVERSITIES IN GERMANY”Derslik

“PROSPECTS OF YOUR MYP AND DP STUDENTS STUDYING AT UNIVERSITIES IN GERMANY”

This “Questions and Answers” session is an opportunity for MYP and DP coordinators, counselors and teachers to ask questions about the recognition of the Middle Years Programme and Diploma Programme in Germany. There is no presentation intended for this session but simply time reserved for consultations on recognition challenges in Germany.

15:10 - 15:50

LEARNING COMMUNITIES OF TIBSADerslik

LEADERSHIP

Several learning communities were formed as we experienced challenges in putting the IB Programme in practice collaborating with a diverse group of educators, who shared the same educational ideals, the international minded philosophy of the IB. We will explain the development of Heads & Coordinators group, IB Days, IB Commission, TIBSA and the IB Platform with the support of TÖZOK. We learned a lot and gained expertise while solving problems related to IB and continue to do so. Our aim is to inform educators of newer IB World schools about TIBSA’s activities and acclimate them to the sharing culture of the Turkish IB Community.

15:10 - 15:50

GÖREVİMİZ İCAT (6 YAŞ)Derslik

ÖĞRENME - ULUSLARARASI BİLİNÇ

“Hayal gücü ve ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan icatlar, hayatımızı kolaylaştırır”, ana fikrinden yola çıkarak, yapılan sunum etkinliği ile çocukların merak duygusunu ortaya koyarak ihtiyaçları doğrultusunda yaratıcılıklarını kullanmalarını ve farklı teknikler kullanarak birer mucit nasıl olunur, farkına varmaları sağlanır.

15:10 - 15:50

PYP’NİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİDerslik

ÖĞRENME

Okul öncesi dönem öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştiği, keşfetme ve merak duygularının en çok gözlemlendiği dönemdir. Pek çok becerinin geliştiği bu dönem de öğrencilerin yaratıcılıklarının da gelişmesini hedefliyoruz. Sunumda; IB PYP’nin öğrencilerin yaratıcılıklarını desteklemedeki rolünü programın her bir ögesini ele alarak incelerken, öğrencilere farklı beceriler kazandırmayı hedeflerken yaratıcılıklarını geliştirmelerine ne kadar fırsat tanıdığımızı da paylaşacağız. Programı uygularken öğrenme ortamını yaratıcılığın gelişmesi ve desteklenmesi için nasıl zenginleştirebiliriz, öğretmenin ve öğrencinin buradaki rolünün ne olduğunu örnekler vererek tartışacağız.

15:10 - 15:50

ANAOKULUNDA SESSİZ HİKAYELERLE ÖZNE OLMAKDerslik

ÖZNE OLMA

Sunumda sorgulama üniteleri için hangi sessiz kitapların nasıl kullanılabileceğine dair uygulamalar paylaşılacak. Öğrencilerin özne olduğu sessiz kitaplarda ders akışının nasıl sorgulamaya yönlendirildiği ve farklı fikirlerin nasıl yeni bakış açıları ortaya çıkardığı beraber yapılacak uygulama ile deneyimlenecektir. Sunumda bir kitap üzerinden örnekler verilirken sunumun sonunda kullanılabilecek diğer sessiz kitaplar da katılımcılarla paylaşılacaktır.

15:10 - 15:50

MAKING THE PYP PAPER; HAPPEN.Derslik

LEARNING – LEADERSHIP – INTERNATIONAL MINDEDNESS

This is a learning journey invitation from an IB educator to other educators. With student-led action at the core of our school's Eco Club, what will Bilkent Laboratory International Elementary Students do when they want to cut down on the amount of paper waste they have noticed in school? They have implemented blue bins for recycling but do they think and feel that it has improved the conditions at school? Students have already led significant changes in the school community; however, wanting to combat the amount of paper used in classrooms on a daily basis is not easy. So where will these students inquiry take them? How will these innovative students raise their voice, take ownership, and make independent choices about environmental issues responsibly? This is the BLIS students’ and teachers’ guide to Making The PYP Paper; I mean, The PYP Happen.

15:10 - 15:50

DESTINATION IMAGINATION İLE ÖZNE ÇOCUKLARDerslik

ÖZNE OLMA - ULUSLARARASI BİLİNÇ

PYP ile birçok yönden ortaklaşan Destination Imagination Program etkinlikleri ile öğrencilerin özne olma yolunda hızla nasıl ilerlediğine;  Türkiye ve Amerika daki turnuvalara hazırlık süreçleri boyunca, uluslararası bilinç kazanma, bir takım olma  ve  öğrencilerimizin geliştirdiği becerilere yönelik interaktif paylaşımlarda bulunacağız.

15:10 - 15:50

GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE BAĞIMSIZ ÜNİTE PLANLAMASIDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

4.Sınıf düzeyinde görsel sanatlar dersinde örnek bir bağımsız pyp ders planı aktivitelerle etkileşimli biçimde paylaşılacaktır. Görsel sanatlar dersinde bağımsız plan oluşturma süreçleri, ana fikir ve sorgulama hatlarının belirlenmesi ve Meb kazanımları ile uyumlu öğrencinin özne olduğu bir plan oluşturmakla ilgili tüm detaylar aktarılacaktır. Kullanılan teknikler, farklılaştırma modelleri, değerlendirme araçları, web 0.2 araçları örnekler ve yapılan uygulamalar ile keşfedilecektir.

15:10 - 15:50

ÖĞRENME YOLCUĞUNDA BİREYSEL DESTEK ÇALIŞMALARIDerslik

ÖĞRENME

Her öğrencinin öğrenme hızı birbirinden farklıdır. Öğrencilerin öğrenmeyle ilgili beklentilerine, farklı gereksinim, özellik ve becerilerine saygı duyulması ve buna uygun destek çalışmalarının sağlanması gerekir.

Okulumuzda IB-PYP çalışmaları ile öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına, öğrenme hızlarına göre farklılaştırılmış içerikler hazırlayarak öğrenme yolculuklarında onlara rehberlik ediyoruz. Tüm öğrenenlere başarmaları için fırsatlar verirken,  ihtiyaç duydukları destekleri bireysel destek programımız ile sağlıyoruz.

Sunumda, okulumuzda yapılan öğrenme destek çalışmalarından olan prep çalışmalarından ve bilişsel açıdan öğrencileri destekleyici uygulama örneklerden bahsedeceğim.

15:10 - 15:50

CHALLENGES OF LANGUAGE TEACHING AND WAYS TO TACKLE THEM IN PYPDerslik

LANGUAGE

Language is central in IB. Language in all forms, listening, speaking, viewing, presenting, reading, and writing, give learners the voice needed to achieve agency and success in life. While it is a separate field, it is the main component of all subjects in IB that requires a broad understanding, careful planning, collaboration, continuous assessment, and effective application. Particularly limited to PYP, this session looks at language and the challenges of language teaching in a concept-driven curriculum. Also, it will suggest ways to tackle these challenges and help our pupils build a strong foundation in the language. IB states that all teachers are language teachers. Therefore, this presentation is open to, not only teachers of English, but also teachers of all languages and subjects in PYP who want to take away ideas on language teaching within PYP and enrich their teaching toolkit.

15:10 - 15:50

ÖĞRENME SÜRECİNDE ÖZNE OLMA VE EYLEME GEÇME: TEORİDEN UYGULAMA ÖRNEKLERİNEDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

Bu sunumda, özne olma ve eyleme geçme öğretmen ve öğrenci açısından sorgulandıktan sonra öğrenme sürecinde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar’ın önemine değinilecektir. Ardından bu konuları nasıl hayata geçirebileceğimize dair örnekler paylaşılacaktır. Sunum, öğrencilerin ünite başındaki planlama toplantısına katılması ile başlayan süreçten ve eyleme geçmeleri ile tamamlanan çalışmalardan örnekler içerecektir. Öğrencilerin özne olmasına imkan verdiğimizde çıkan örnekleri göstererek öğrencilerin öğrenmelerine nasıl sahip çıktıklarını ve kendi öğrenmelerine liderlik ettiklerini vurgulamak hedeflenmektedir.

15:10 - 15:50

ULUSLARARASI BAKIŞ AÇISINI GELİŞTİRME YOLLARIDerslik

ULUSLARARASI BİLİNÇ

Uluslararası bakış açısına sahip olmanın pek çok ögesinin uygulandığı okullarda programın misyonunu en iyi şekilde yansıtabilmek ile öğrencilerin akademik, sosyal, bireysel ihtiyaçlarının nasıl ele alınacağını yansıtan bir okul kültürü oluşturmak birbiriyle bağlantılıdır. Ortak dil oluşturma, öğretme ve öğrenme, çeşitliliği kutlama, eleştirel düşünme, sorgulamada edebiyatın rolü üzerine paylaşımların yapılacağı sunum uluslararası bakış açısını geliştirmeye yönelik uygulama örnekleri ve önerilerle desteklenecektir.

15:10 - 15:50

SPOR DERSLERİNDE OYUNLARLA ÖĞRENME VE ÖZNE OLMADerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

Sunumumuzda PYP felsefesini temel alıp programın desteklediği öğrenme yaklaşımlarıyla kurguladığımız Beden Eğitimi ve Oyun derslerinde yürüttüğümüz sürecimizi paylaşacağız. Yapılan işbirlikçi toplantılarda ders kazanımlarımızı sorgulama ünitelerine hangi bakış açısıyla entegre ettiğimizi, kullandığımız dilin, oluşturduğumuz atölye köşelerinin ve görsel öğelerin öğrencileri nasıl harekete geçirip seslerini duyurmayı sağladığını deneyimlerimizle paylaşacağız. Özne olan öğrencinin farklı disiplinleri ve farklı spor branşlarını birlikte düşünerek derse getirdikleri özgün fikirleri aktaracağız. Kavramlardan hareketle sorgulama temelli öğrenmeyi ve oyun çeşitliliğini arttırarak uluslararası bilinci nasıl desteklediğimizi paylaşıp benzer deneyimleri yaşayabilmeniz için öneriler sunacağız. Oyunun İlk Yıllar Programı’ndaki yerini ve etkisini merak eden tüm PYP öğretmen ve liderlerini sunumumuza bekliyoruz.

15:10 - 15:50

ÇOCUKLARLA FELSEFEDEN YARATICI YAZARLIĞADerslik

DİL

Düşünceyi görünür kılma ve P4C (Çocuklar için felsefe) teknikleri harmanlanarak seçilen bir kavramın derste nasıl sorgulanabileceği ele alınacaktır. Öğrenenlerin sorgulamalarının yaratıcı yazarlığa dönüştüğü öğrenme yolculuğumuza sizleri bekliyoruz.

15:10 - 15:50

İSTEK’LE ÖZNE OLMAKDerslik

ÖZNE OLMA

PYP’ de öğrencinin özne olması çalışmaları üç ana başlık altında toplanarak yapılacak sunum fotoğraf ve videolarla desteklenecektir. Planlama, sunma ve değerlendirme ana başlıkları altında yapılacak sunumda “özne olma” ile ilgili okulumuzda yapılan çalışmalardan örnekler gösterilerek öğrenme yolculuğunun her aşamasında öğrencinin özne olmasının nasıl sağlanabileceği, öğrenme topluluğunun bu konudaki katkıları ve sorumlulukları üzerinde durulacaktır. Öğrencinin özne olma sürecinde hangi beceri ve anlayışların geliştiği ve öğrencinin sonraki öğrenmelerini nasıl desteklediğine dair örnekler paylaşılacaktır.

15:10 - 15:50

PANDEMİ ÖĞRETİSİNDEN ONLİNE SERGİ BLOĞUNA YOLCULUKDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

İlk Yıllar Programında (PYP) Sergi; öğrenenlerin sorgulamalar yoluyla bilgilerini, kavramsal anlayışlarını, becerilerini ve öğrenen profili özelliklerini nasıl geliştirdiklerini ve uyguladıklarını göstermeleri için öğrenenlere önemli bir fırsat sunar. Sergi, öğrenenlerin özne olma yolunda edindikleri tecrübe ve öğrenme süreçlerinin güçlü bir yansımasıdır.

Özne olma yolculuğunda pandemi ile öğrenme topluluğunun öğrenme süreçleri farklılaştı. Bu doğrultuda sergi sürecine teknolojik olarak birçok yeni bilgi, beceri ve farklı dijital platformların kullanımı entegre edildi.

Bu sunumda üç yıldır online olarak gerçekleştirilen sergi blog sürecine dair hazırlık, planlama, sunum ve geri bildirim süreçleri ile ilgili tecrübe ve deneyimler paylaşılacaktır.  

15:10 - 15:50

OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE PYP UYGULAMALARIDerslik

ÖĞRENME

Sunum, PYP Okullarında Okuma - Yazma eğitimi veren sınıf öğretmenlerine yöneliktir. Bu oturumda;  sondan eklemeli ve hece temelli bir dil olan Türkçe’nin okunup yazılmasında IB Felsefesine uygun denenmiş, olumlu sonuçları görülmüş sınıf içi uygulama ve materyal örnekleri paylaşılacaktır.

15:10 - 15:50

KAVRAM TEMELLİ SORGULAMA – BÜYÜK FİKİRLERE GİDEN YOLDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

Kavramsal anlayış geliştirme; bir kavram veya ders alanındaki anlayışın zaman içinde derinleşmesi ve genişlemesi sürecini ifade eder. Kavram temelli bir yaklaşım, öğrenenlerin bilgileri birbirinden izole bir şekilde ezberlemeleri yerine;  bir bütün olarak görmelerine, bu bilgiler arasındaki ilişkileri kavramalarına ve öğrendiklerini yeni durumlara transfer edebilmelerine odaklanır.  Öğrenmenin “bilgilerin anlamlandırılması, ilişkilendirilmesi ve uygulanması süreci” haline gelmesini sağlar.

Sunumda; kavram temelli sorgulamada kullanılabilecek farklı yöntemler örneklerle paylaşılacaktır.  Sunuma katılanlar paylaşılan yöntemleri kendi sınıflarına uyarlayarak kullanma şansı bulacaktır.

15:10 - 15:50

PYP’DE UYGULANMIŞ ÖZNE OLMA ODAKLI STEM & MAKER EYLEM ÖRNEKLERİDerslik

ÖZNE OLMA

Temelinde teknoloji ve mühendisliğin olduğu STEM eğitimi, fen ve matematikte öğrenilen teorik bilginin ürüne dönüştürülmesine imkan sağlayan, öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan, araştırmaya dayalı bir öğrenme yaklaşımıdır.

Bu yaklaşım, çocukların küçük yaşlarda zaten sahip olduğu merak etme duygusunu ve yaratıcılığını kullanarak PYP’de de büyük önem taşıyan problem çözme, eleştirel düşünme, iş birlikli çalışma, sorgulayıcı düşünme gibi birçok 21. yüzyıl becerilerini daha çok içselleştirip kazanabilmelerine olanak sağlamaktadır. Tüm bunların yanı sıra öğrencilerin öğrendikleri bilgileri eyleme dönüştürmeleri PYP’nin en önemli yapı taşlarından biri olan özne olmaya da büyük oranda hizmet etmektedir. 

Bu sunumda, uygulanmış STEM & Maker etkinlik örnekleri paylaşılacak, ardından ise bu örneklerden bir tanesinin atölyesi gerçekleştirilecektir. 

15:10 - 15:50

TO OVERCOME COMPLEXITY OF LANGUAGE WITH STUDENTS' OWN STORIESDerslik

AGENCY – LANGUAGE

The way we use stories in our teaching provides us to get the students motivated, have entertaining classes, inspire the audience. Also, the students learn without being asked to learn.

This workshop focuses on how to combine teaching language through stories with critical thinking. Our guiding questions provide us the freedom for the kids that text dependent questions don’t. The story becomes the students’ products at the end of the process with the versatile works of SCAMPER which stands for (SUBSTITUTE, COMBINE, ADAPT, MAGNIFY/MINIFY, PUT TO OTHER USES, REARRANGE/REVERSE)

The students adapt the stories with SCAMPER and they emotionally connect with the stories as kids prefer the games in which they can decide the limits, boundaries and rules.

15:10 - 15:50

BİR ŞAHİN GÖZÜ İLE PLANLAMA SÜRECİDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

Bu sunum boyunca planlamanın ilk adımı olan IB kapsam ve sıralamalarının ulusal kazanımlarımız ile bir araya nasıl getirildiği, planlama sürecinde sorgulama ünitemizin IB öğretim yaklaşımları ışığında nasıl geliştiği ve nasıl canlı kaldığı adım adım sizlerle paylaşılacaktır.

“Bir sorgulama ünitesini planlamaya nereden başlanır? Olmazsa olmazlarımız nelerdir? İş birliğini nasıl yaparız? Ünite planında neyi nereye yazarız? Kanıtlarımızı nerede toplarız? Üniteyi nasıl farklılaştırırız? Çocuklara özne olabilmeleri için nerede, hangi fırsatları veririz?” vb gibi birçok soruyu bizim gözümüzden özgün uygulamalarımız ile örneklendirerek yanıtlamaya çalışacağız. 

Çalıştayda sorgulama ünitesi içerisinde yer alması gereken tüm bileşenler hakkında bilgi sahibi olmanızın yanı sıra öğrencilerin planlama içerisine nasıl dahil olduklarının kanıtlarını gözlemleme şansınız olacak. Tasarım yapmayı seven ve bunu bir sorgulama ünitesi üzerinde denemek isteyen tüm PYP öğretmenlerini yaratıcı fikirlerini paylaşmak üzere sunumumuza bekleriz.

15:10 - 15:50

MÜZİK DERSLERİNDE SES- KAYIT TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASIDerslik

ÖĞRENME

IB MYP Müzik derslerinde ses-kayıt teknolojilerinin süreç ve sonuç ölçme etkinliklerine nasıl uygulanacağı hakkında bilgiler verilerek, kayıt ekipmanlarının tanıtılması, mikrofon çeşitleri, ses kartı ve ses kayıt programları hakkında paylaşımda bulunulacaktır.

Evrensel bağlamı bilimsel ve teknik yenilik olan “Müzik Teknolojileri 101” ünitesi üzerinden etkinlik ve uygulama örnekleri verilecek bu bağlamda; efekt ve foley yapımı, sample kullanılarak müzik üretilmesi konuları ele alınacaktır.

15:10 - 15:50

DİL VE EDEBİYAT DERSİNDE ÜNİTEYİ YAPILANDIRMAKDerslik

ÖĞRENME

Bu sunumda MYP Dil ve Edebiyat dersinde temel ve ilintili kavramlara, küresel bağlama, ünite hedeflerine bağlı olarak öğretim sürecinin nasıl planlandığı ve örnek ders içi uygulamaları anlatılacaktır

15:10 - 15:50

KAFE GERÇEKDerslik

ÖĞRENME

Öğrencilerin; MYP 1 Bireyler ve Toplumlar ünitesi kapsamında Türkçe dersinde işlenen metinlerde erdemli olma, yardımseverlik, merhamet, yardımlaşma, ahlak, farklılık gibi kavramları seçilen metinler üzerinden farklı bakış açıları ile görmeleri amaçlanmıştır. Bununla birlikte iletişim becerilerine sahip, topluma ve kültüre katkı sağlayan bireyler olması da hedeflenmiştir. Dersimizin bu amacından yola çıkarak Kitap atölyesi dersi için seçtiğimiz “Gerçek” kitabı ile de bu kavramlar sorgulanmış ve ünite toplum hizmeti çalışması yapılması planlanmıştır. Sunumda süreçte yaptığımız çalışmalar ve sonuçta gerçekleştirilen toplum hizmeti çalışması için neler yapıldığı detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.

15:10 - 15:50

THE TRANSITION FROM LANGUAGE ACQUISITION TO LANGUAGE AND LITERATURE IN THE IB MYPDerslik

ÖĞRENME

The presentation will be on one of the Grade 5 Units which is “The World Around Us”. We will talk about different aspects of the Unit Plan such as, the key concept, related concepts, Global context, related ATL skills, Summative Assessments and the teaching process. Throughout the Unit our students are exposed to and learn about diverse Cultures and by using their research and Communication skills they prepare a special event “Cultures Day”; where they share their experiences. It will be an interactive presentation which the participants will leave with some practical ideas and knowledge on Unit planning and learning process.

15:10 - 15:50

MATEMATİKTE GRASPS TASARIMIDerslik

ÖĞRENME

Tasarım yoluyla öğrenme (UbD) yaklaşımı öğrencilerin derin ve kalıcı öğrenmelerine, kendi öğrenme yöntemlerini bulmalarına olanak sağlayan kapsamlı bir modeldir. Bu yaklaşımda güçlü bir öğrenme kanıtı olarak da GRASPS kullanılması önerilir. GRASPS ile öğrencilerin gerçek hayatta karşılığı olan bir duruma veya bir soruna çözüm aramaları amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öğrencilerin derin ve kalıcı öğrenmelerine, kendi öğrenme yöntemlerini bulmalarına olanak sağlanır. “GRASPS Tasarımı” sunumunda GRASPS aşamalarını göz önünde bulundurarak bir çalışmanın oluşturulma aşamaları ve örnekleri paylaşılacaktır.

15:10 - 15:50

DİSİPLİNLERARASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKDerslik

ÖĞRENME

ENKAMPÜS disiplinlerarası ünitesinde öğrencilerin yakın çevresinde yer alan problemleri keşfetmeleri ve bunlara sürdürülebilir çözüm üretmeleri amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik öğrencilerin Matematik ve Tasarım disiplinlerine ait bilgilerinin yanında diğer disiplinlere dair kavrayışları da göz önünde bulundurularak IDU ve STEM entegre planı oluşturulmuştur. “Disiplinlerarası Sürdürülebilirlik” sunumunda IDU ve STEM dinamikleri ve gereklilikleri göz önünde bulundurularak entegre bir planın nasıl oluşturulduğu, kullanılan disiplinlerarası süreç günlüğü ve öğrencinin entegrasyon bilincine ulaşması adına yapılan çalışmalar ve dokümanlar aktarılacaktır.

15:10 - 15:50

THE WORLD AROUND USDerslik

LEARNING

The presentation will be on one of the Grade 5 Units which is " The World Around Us" We will talk about different aspects of the unit plan such as, the key concept, related concepts, global context, related ATL skills, summative assessments and the teaching process. Throughout the unit, our students are exposed to and learn about diverse cultures and by using their research and communication skills they prepare a special event "Cultures Day" where they share their experiences. It will be an interactive presentation in which the participants will leave with some practical ideas and knowledge on unit planning and the learning process.

15:10 - 15:50

FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI UYGULAMALARIDerslik

ÖĞRENME

Orta Yıllar Programı nda kavramsal ünitelerimizi işlerken Fen Bilimleri dersinde öğrenme yaklaşımlarını ünitelere, süreç ve sonuç izlemelere dahil etmekteyiz. Öğrenme yaklaşımlarını (ATL becerilerini) öğrencilerimize nasıl aktardığımıza dair somut örneklerin paylaşılacağı bir sunum gerçekleştirilecektir.         

15:10 - 15:50

GLOCAL CALL: FROM HOME TO THE WORLDDerslik

ULUSLARARASI BİLİNÇ

International mindedness is one of the fundamentals of IB education. It contains intercultural understanding, global engagement, and multilingualism. Yet the essential part is how our learners find a way to embody these terms in their lives. It happens through the implementation of a well-designed learning environment. This presentation provides a range of applications from our perspectives.

By the end of this collaborative presentation, teachers will have some opinions about how learners understand and have more ideas about the world around them, and others’ beliefs.

Also, the participants will have interpretations about how learners can compare and contrast with their own beliefs, and perceptions considering that international-mindedness needs to be threaded into education content.

15:10 - 15:50

TASARIM YOLUYLA ANLAMA (UBD) ÜZERİNE BİR DERS NASIL PLANLANIR?Derslik

ÖĞRENME / LEARNING

Tasarım Yoluyla Anlama (UBD) merkezine derin ve kalıcı bir anlayış koyan yenilikçi ve kapsamlı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, öğretmenin yeterliliğine güvenerek onlara rehberlik etme görevini verir ve böylece bir ders planının nasıl şekillendirileceğine ışık tutar. Bu bilgilerden yola çıkarak sunumda bazı soruların cevaplarını bulacağız. Öğretimin merkezinde öğrenenin olduğu bilinciyle derslerimizi nasıl daha etkili ve kalıcı öğrenmeye dönüştürebiliriz ve bunun için nasıl bir ders planı hazırlayabiliriz? (Sunum dili Türkçe, materyaller iki dilli olacaktır.)

Understanding by Design (UBD) is an innovative and comprehensive approach that puts long, deep

and enduring understanding into the center. This approach assigns the task of guiding to teachers by

relying on the competence of the teacher and thus sheds light on how to shape a lesson plan. Based

on this information, we will find answers to some questions.

How can we direct our lessons more effectively and permanently, with the awareness of

understanding the learner at the center of teaching, and how can we prepare a lesson plan for this? (Language of the presentation will be Turkish but the materials will be in two languages.)

15:10 - 15:50

MYP FEN BİLİMLERİ SÜREÇ ÖLÇME ÇALIŞMASI: AYRILIP BİRLEŞME (JİGSAW) TEKNİĞİ İLE MAKALE ANALİZİDerslik

ÖĞRENME

7.sınıf “Hücre ve Bölünmeler” konusu kapsamında hazırlanan süreç ölçme etkinliğiyle öğrencilerin ünitenin sorgulama cümlesini benimsemeleri ve araştırma ve düşünme becerilerinin pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu süreçte JIGSAW tekniği ile öğrenciler, kanserlerle ilgili makale üzerinden belirlenen uzman grupları çerçevesinde tanımlanan görevlere göre araştırmalarını yaparak grup arkadaşlarını bilgilendirirler.

“Kelime Avcıları”, makalede geçen teknoloji ve sağlık sistemine dair ilişkileri içeren en az üç slogan cümle belirler. “Bağlantı Kurucular”, ünitenin anahtar kavramları ile makale arasındaki bağlantıları tespit eder. “İlişkilendiriciler”, ünitenin sorgulama cümlesiyle makale arasındaki bağlantıları tespit eder. “Veri Toplayıcılar”, makalede yer alan bilimsel gelişmelere dair verileri kaydeder.

Son olarak, gruplar sağlık bakanının sosyal medya danışmanı görevini üstlenerek kanser tedavisinde gelinen noktayı insanlığa duyuracak bir twit ve #hastag oluştururlar. Etkinlik sonunda grup ve bireysel olarak belirlenen kriterler kapsamında değerlendirme yapılarak süreç tamamlanır. Bu sayede MYP D Kriteri kapsamında hazırlanan bu etkinlikle öğrenciler, bir problemin çözümünde öğrenilen bilgilerin etkileri üzerinde yansıtma yaparak sorgulama temelli sonuçları analiz ederler.

15:10 - 15:50

SANAT EĞİTİMİNDE YAPAY ZEKADerslik

ÖĞRENME

Günümüzün önemli teknolojik gelişmelerinden biri olan yapay zeka birçok alanda hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Sunumumuzda, görsel ve işitsel sanatların üretim sürecinde kullanılan yapay zeka programları incelenecektir. Yapay zeka ile bir resmin nasıl tasarlandığı, hangi programların ne amaçlar için kullanıldığı, gelecekte sanat üretim sürecinin nasıl değişim göstereceği konuşulacaktır. MYP Görsel Sanatlar öğretmenlerinin, IB yaklaşımına uygun bir şekilde yapay zeka teknolojisini ders planlarına dahil edebilecekleri uygulama örnekleri paylaşılacaktır. Ders içeriklerinin planlanmasında öğrencilerin dikkatini çekebilecek ve yaratıcı düşünme becerilerine katkı sağlayacak eserler üretmelerini desteklemek hedeflenmektedir.

15:10 - 15:50

THE RELATIONSHIP BETWEENS PREDICTED GRADES AND FINAL ASSESSMENT GRADES IN THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMDerslik

LEARNING

This study aimed to explore the relationship between teachers’ predicted grades and final assessment grades of the high school students in the International Baccalaureate Diploma Program. Simple linear regression analysis was conducted to explore to what extent the teachers’ estimated grades predict the final assessment grades in different courses in the International Baccalaureate Diploma Program. The quantitative analysis similarly revealed that the results varied from low to moderate relationships (ranging from .42 to .73 in standard level and from .17 to .73 in high-level courses). Besides, contrary to the earlier findings in the literature, the study also revealed that students were under-predicted. These findings highlight some important implications for educators regarding the reliability of teachers’ predicted grades, which may be used in the university admissions or used by the international organizations for awarding the final marks.

15:10 - 15:50

ACTION IN THE DPDerslik

ACTION IN THE DP

This session will explore how DP educators can develop and design their course outlines to provide a better learning environment.

15:10 - 15:50

FROM THEORY TO PRACTICE: HOW TO MAKE GLOBAL POLITICS COURSE CONTENT PART OF STUDENTS’ DAILY LIVESDerslik

LEARNING

This presentation aims to provide examples of some good practices in IB education with direct references to certain strategies employed in the Global Politics course. Specifically, this presentation is based on a large plethora of teaching hints and approaches to facilitate students' understanding of key course concepts. For instance, by making students watch and follow several media in daily life and making them observe Global Politics course content in daily life in action, this presentation presents findings about how students from diverse backgrounds can easily achieve a better understanding of the theoretical frameworks of Global Politics via practices such as keeping a diary or creating political journals. Such practices not only enhance students' participation in class activities but also prepare them well for the requirements of the course.

15:10 - 15:50

BİLGİ TOPLUMUNDA ÖZNE OLMADerslik

ÖZNE OLMA

Son süreçte toplantılara, derslere, seminerlere ve konferanslara bilgisayarlarımızın tuşlarıyla erişmenin kolaylığı bizleri bilgi ile ilişkimizi yeniden düşünmeye yöneltti. Özellikle böyle özel bir dönemde ortak alanlarda bilgi paylaşma biçimlerimizden yola çıkarak, derslerde yaptığım bazı etkinlik örnekleri ve yapılan çalışmaların basamaklarını paylaşarak 20. Yüzyılda Türkiye dersini veren öğretmenlere bazı fikirler vermeyi ve öğrencilerin kazanımlarını paylaşmayı amaçlamaktayım.

15:10 - 15:50

KAĞIT 1 VE KAĞIT 2’NİN SIRLARI, SINIRLARIDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

Kağıt 1 ve Kağıt 2 çalışmalarında net sınırlar çizilmesi öğrencinin öğrenme yolculuğunu etkilediği kadar öğretmenin de meseleye bütünlüklü bir yaklaşım geliştirmesini sağlamaktadır. Sunumun uygulamalı örnekler ve ana noktalar üzerinden gitmek suretiyle özellikle programa yeni başlayan öğretmenlerin deneyimlerini geliştirmesi hedeflenmektedir. Kısa süre içinde, dinamik ve yoğun kaynak paylaşımı ile yapılacak sunumun kağıt 1 ve 2 için genel bir çerçeve sunması; araştırma-sorgulama ve keşif alanları, temel kavramlar, bilgi kuramı ve edebi unsurlar bağlamında aydınlatıcı bilgiler vermesi ve somut örnek ve yaklaşımları içermesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda bazı özgün çeviri çalışmalara da yer verilecek ve çok yönlü bir bakış açısı takip edilerek öğretmen ve öğrencinin sınav değerlendirme ölçütlerini doğru anlaması sağlanacaktır.

15:10 - 15:50

CAS VE DofE (Duke of Edinburgh)Derslik

LİDERLİK

CAS nedir? Nasıl uygulanması gerekir. Takibini nasıl yaparsak daha iyi olur. Projeler ve faaliyetler nasıl olması lazım. Sonuç ve ön değerlendirme nasıl yazılması gerekir, nelere dikkat edilmelidir. DofE ile nasıl bağlantı kurulur ve nasıl ilerleme yapılır. DofE birbirlerini destekleyen şeyler midir? Örnek projeler ve çalışmalardan bilgilendirmeler yapılacaktır.

15:10 - 15:50

TOK IN ACTION – HOW TO UTILIZE TOK EFFECTIVELY IN YOUR DP SUBJECT AREADerslik

IB CORE

Many DP teachers struggle with how to effectively make TOK connections in their subject areas. With this presentation, teachers will be given examples and commentary on how to make TOK connections and utilize TOK concepts in all subject areas. I will discuss TOK themes, Areas of Knowledge (AOKs), concepts, and real-life situations in relation to specific subjects. I aim to provide teachers with tools, examples, and confidence in order to employ TOK as a useful asset to their curriculum.

15:10 - 15:50

BİTİRME TEZİ (EXTENDED ESSAY) VE ARAŞTIRMA YOLCULUĞUDerslik

IB CORE

“Bitirme Tezi ve Araştırma Yolculuğu” başlıklı sunumun amacı bitirme tezi (extended essay-EE) sürecinin bir yolculuk olduğunu, bu yolculukta öğrenciye ve danışmana nasıl yardımcı olunması gerektiğini, araştırma ve yazım sürecinde danışmanın, kütüphanenin ve koordinatörün yeri ve önemini aktarmaktır. Sunumda extended essay nedir, konu seçimi, araştırma sorusu oluşturma süreçleri, resmi ve resmi olmayan görüşmeler nasıl yapılır, zaman çizelgesi nasıl oluşturulur, araştırma ve yazma aşamaları neleri gerektirir ve sınav okuyucularının Bitirme Tezlerine (EE) bakışı gibi konular değerlendirilecektir. Bitirme Tezi aşamasına gelmiş öğrencilerin, araştırma konularını seçebilmeleri, araştırma sorusunu doğru şekilde oluşturabilmeleri, gerekli ve doğru bilgi kaynaklarına erişebilmeleri, elektronik kaynaklar ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları bu bilgileri araştırma hedefleri doğrultusunda sentezleyip nasıl sunabilir hale gelecekleri paylaşılacaktır. Bitirme Tezi Yolculuğunun öğrenci için eğlenceli olabilmesi ve öğrencinin başarılı olabilmesi için koordinatör, danışman ve kütüphaneci iş birliğinin rolü ve tez yazım süreci konusunda bilgiler verilecektir.

15:10 - 15:50

LISTENING STRATEGICALLYDerslik

LEARNING

Critical listening is one of the most important tasks of the IB Music curriculum. Teaching students to analyze, compose and improvise is a long battle. Each day, our students are bombarded with visuals and so many different sounds and music. According to my teaching experiences, visualizing music and sounds could help students much more than any other theory and teaching approach. In this presentation, I will demonstrate how we could teach listening in a strategic way and help students to respond with knowledge and correct musical terminology. To be able to do that first we will travel in our auditory system. How our brain listens and reacts to sounds could be one of the first steps to understand the action of listening. I will demonstrate a step by step approach to learning strategic listening and visualization not only by listening but also with the help of technology as well. 

15:10 - 15:50

GLOBAL GOALS IN IB DPDerslik

INTERNATIONAL MINDEDNESS

According to IB Philosophy, IB learners should be global citizens who are aware of world issues. Today's world has lots of social, economical and environmental issues. To solve these issues, the UN created sustainable development goals and these goals are starting to be popular and important for schools and their curricula. In this presentation, teachers will have an opportunity to understand the goals and their importance in education, and ways to integrate them to the IB DP will be shown. In addition, there will be lots of examples and applications in the workshop part. 

15:10 - 15:50

INTERNAL ASSESSMENT IN PRACTICEDerslik

LEARNING

The internal investigation is one of the core components in the assessment of the ESS that gives students a chance to research and discover their areas of interest in the context of environmental systems and societies. However, its application mostly depends on the subject teacher's guidance from creating a research question to the final submission. Therefore, there is a strong need to share teachers’ experiences about how the whole internal investigation process is managed, how students are guided, and how the final internal assessment report is assessed within a very intensive curriculum. The main aim of this presentation is to draw a pathway for the complete process of ESS IA for the educators including the structure of the assessment, planning process and marking the complete report collaboratively together with ESS teachers coming from different schools.

15:10 - 15:50

A MULTI DIMENSIONAL PERFORMANCE TASKDerslik

LEARNING

The aim of this project is to develop mathematical literacy in students and deepen their understanding of mathematical concepts, to give an opportunity to students for developing ATL skills in order to develop students’ international mindedness. In IB Mathematics AA course, conceptual understanding is the key to promote deep conceptual learning. Conceptually-led teaching practice in the IBDP programme helps students build their skills to engage with significant and complex ideas. In the presentation, the details of a 6-week task called ‘Performance Homework’ that embodies these ideas will be presented. The task includes four sections: Article Analysis, Mathematical Research, Problem Solving & Reflection, Class Application. The implementation of all the sections with the rubrics and the samples created by the students will be shared in the presentation.

15:10 - 15:50

FILM LANGUAGE: HELPING STUDENTS DEVELOP VISUAL LITERACYDerslik

LANGUAGE

One of the biggest challenges facing IB Film teachers (and teachers in other disciplines who use film in their classrooms) is helping students find the language to analyze film intelligently. As new platforms evolve and find increasingly  more innovative ways to reach young audiences, it is important that we continue to emphasize visual literacy in our classes. The objective of this presentation is to identify some of the key challenges teachers face in this area, and present them with tangible approaches through discussion and interactive experience.

15:10 - 15:50

DIFFERENTIATED INSTRUCTION (DI) IN ENGLISH BDerslik

LEARNING

At the onset, conceptualization of Differentiated Instruction (DI) will be presented with an emphasis on the distinction between content, process and product differentiation. Following the theoretical basis, the syllabus of English B will be outlined. Then I will share some of my implementations of DI based on an English B textbook. Specifically, I will share how I differentiated the material with a mindful selection of various tasks as designed bearing learner profile in mind. In the final section of my presentation, I'll engage the participants by asking them to differentiate a piece of material in pairs of groups (depending on the population of the class). Overall, my purpose is to impart the basics of differentiated instruction by showing that it is not far-fetched but practically possible as long as we are conscious about our learner profile. 

15:10 - 15:50

TOK EDEBİYATDerslik

ULUSLARARASI BİLİNÇ

Bu sunumda IBDP Edebiyat derslerinde seçilen eserlerden hareketle sınıf içinde yapılabilecek çeşitli tartışma örnekleri paylaşılacaktır. Okuma listemizde yer alan eserler üzerinden kurgulanmış TOK bağlamında ele alınabilecek “Ne bilebilirim? İnanmakta haklı olduğum şeylerle haklı olmadıklarımı nasıl ayırt edebilirim? İnandıklarımın inanabileceklerimden daha doğru olduğuna nasıl karar verebilirim?” gibi bilgi kuramının temel sorularının hedefine örnek oluşturabilecek bir ders interaktif şekilde katılımcılarla birlikte yapılacaktır.

15:10 - 15:50

TÜRKÇE A DERSİ ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA HAZIR MIYIM?Derslik

ÖĞRENME - DİL

Dersin beklentilerine dönük farkındalıkların değerlendirilerek kazanım eksiklerinin birbirini tamamlaması ve farkındalığın yükseltilmesi yoluyla giderilmesi adına tek bir metin üzerinden çoklu çalışma yapılarak, öğretmenin adayların ve adayların da kendilerinin gelişimlerini izleyebilecekleri kapsayıcı bir değerlendirme çalışmasının planlanması, bu sunum çalışmasının temelini oluşturmaktadır.

15:10 - 15:50

CAS AND INTERNATIONAL-MINDEDNESS: HOW DO CAS PLANNING AND IMPLEMENTATION ENHANCE THE INTERNATIONAL-MINDEDNESS IN A SCHOOL CONTEXT?Derslik

INTERNATIONAL MINDEDNESS

CAS is located at the core of the Diploma Program and it is mostly seen by students and teachers as inspiring but challenging to tackle. This presentation aims to unravel the dusk and shadowy points of completion of the CAS process and how international-mindedness is fostered through CAS experiences. The definition of “international-mindedness” will be clarified and subjectivity of IM will be explored. CAS planning, CAS stages and reflection process will be investigated in depth to show the connection between IM and CAS. CAS reinforces moral and ethical values to be able to understand and manage the interconnectivity and complexity of the world.

15:10 - 15:50

THE IMPORTANCE OF THE IBDP CORE ELEMENTDerslik

THE IMPORTANCE OF THE IBDP CORE ELEMENT

This presentation will examine the core elements of the International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) and their significance in the development of well-rounded, globally-minded individuals. The core elements, including the Extended Essay, Theory of Knowledge, Creativity, Action, Service and the Learner Profile, will be discussed in detail, highlighting their unique contributions to the program and the ways in which they prepare students for success at university and in life beyond. The presentation will also provide examples to illustrate the importance of these elements. The aim of this presentation is to provide a comprehensive understanding of the IBDP core elements and their role in the development of IBDP students.

15:10 - 15:50

DÜŞÜNCELERİMİZ SERGİDEDerslik

ÖĞRENME

IBDP müfredatı merkezinde yer alan “Bilgi Kuramı” (TOK) dersi, bilginin doğasını ve bildiğimizi düşündüğümüz şeyleri nasıl bildiğimizi inceleyerek bu sürecin dönüşümlü bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. IB’nin eğitim felsefesinin temelinde yer alan Bilgi Kuramı dersi diploma programının diğer bütün dersleri ile işbirliği içinde işlenmektedir. Her dersin kendi doğal yapısı içinde yer alan bilgi kuramı özellikle Türkçe A: Edebiyat derslerinde konulara derin bir soyut düşünsel süreç katarak yer almaktadır. Metinlere bu felsefeden bakmak; metnin anlam katmanlarında daha derine inmede, bu anlam katmanlarına farklı perspektiflerden bakmada oldukça önemli bir role sahiptir. IBDP Türkçe A: Edebiyat dersine Bilgi Kuramı bağlantısını yansıtarak düşünsel yapının zenginleştirildiği dersler tasarlayabilmek için “Düşünme Çemberi” etkinliği örnek olarak sunulacaktır. Metin analizine dayanarak kurgulanan “Düşünme Çemberi” etkinliği; Bilgi Kuramı dersinin tema ve sorularının rehberliğinde bir “Düşünce Sergisi” ne dönüştürülmektedir. Sunum; bu etkinliğin amacını, sınıf içi çalışma aşamalarını ve öğrenci ürünlerini yansıtacak şekilde yapılacaktır.

16:20 - 17:00

SİSTEM DÜŞÜNCESİ PERSPEKTİFİNDE SİSTEM DÜŞÜNÜRÜNÜN ALIŞKANLIKLARI İLE IB ÖĞRENEN PROFİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİDerslik

ÖĞRENME

Eğitimde değişim ve dönüşümün ön planda olduğu günümüzde, eğitimin geleceği karmaşık ve dinamik bir sistemde var olma, kendi değerlerini koruyarak evrensel bir bakış açısı ile bütünü görme çabasına bağlıdır. Eğitimde evrensel bir bakış açısı sunan Uluslararası IB programı, araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen IB öğrenen profil değerleri üzerine inşa edilmiştir. Bu değerlerin kazandırılma sürecinde sistem düşüncesi üst düzey düşünmeyi destekleyen bir dil sunar. Sistem düşüncesi; bir bütünü görme ve bu bütünü oluşturan ögelerin arasındaki neden-sonuç ilişkilerini döngülerle anlamaya, karmaşık ve dinamik dünyanın sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanır. Sistem düşünürleri karmaşık sistemleri analiz ederken; zaman boyunca davranış grafikleri, stok-akış diyagramları, nedensel döngü diyagramları gibi araçlar kullanır. Bu çalışmanın amacı, sistem düşüncesi perspektifinde sistem düşünürünün alışkanlıkları ile IB öğrenen profili özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu ilişkiye odaklanan benzerlikler ve farklılıklar ile IB programını uygulama noktasında zihinsel modellerde değişikliklere yol açacağı öngörülmektedir.

16:20 - 17:00

UYGULAMALI DERSLERDE ÖĞRENME SORUMLULUĞU VE ÖĞRETMENİN YERİDerslik

ÖZNE OLMA

Bilişim derslerinde hepimiz yaşıyoruz, bir konuyu gösterip yaptırma tekniği ile anlattıktan sonra bir noktaya kadar ilerleyebilen öğrenciler, karşılarına farklı bir ekran geldiğinde veya takıldıkları bir nokta ortaya çıktığında, hemen parmak kaldırıp sizi çağırıyor. 20 kişilik sınıfta aynı anda 5 parmak kalktığında her öğrenciye destek vermeniz pek mümkün olmuyor. Peki bu durumun çözümü ne? Öğrencinin özne oluş durumunun geliştirilmesi. Özellikle uygulamalı derslerde öğretmen müdahalesini aza indirmek, içeriğin sunulması ve farklılaştırmaya ihtiyaç duyan öğrencilerin sürece dahil edilmesi konusunda önemli rol oynamaktadır. Bunun için ise çeşitli rutinlerin, öğretim yöntem ve tekniklerin sınıf içerisinde aktif olarak kullanılması önemli silahımız. Bu sunum kapsamında Ne? Ne Demek? Ne Yapacağız Şimdi?, Anlam Haritası, Terimden Tahmin Etme, Yönlendirilmiş Okuma Çalışması, Tartışma Ağı, RubberDuck, Sınıf Asistanlığı, Şans Kutusu, Headline, Morning Rutin gibi IB ICT, Design ve CS müfredatında kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerden örnekler bulabileceksiniz.

16:20 - 17:00

EXPLORE HOW IB EXCHANGE CAN INSPIRE AND GROW GREAT TEACHINGDerslik

EXPLORE HOW IB EXCHANGE CAN INSPIRE AND GROW GREAT TEACHING

Join us for a session on IB's newest professional learning experience platform, IB Exchange. The session will brief you on what inspires the development of IB Exchange. Hear about how IB Exchange will support educators on their learning journey through a carefully curated and diverse catalog, gather a vibrant community of practice place where teachers are at the center, and elevate teacher voice and expertise. We will share how you can access resources, lesson plans and other IB Exchange materials available on the platform. Join us for a collaborative session and share, inspire, grow with IB Exchange.   

16:20 - 17:00

BROADENING THE IMPACT OF AN IB EDUCATION: ADDING AN IB PROGRAMMEDerslik

BROADENING THE IMPACT OF AN IB EDUCATION: ADDING AN IB PROGRAMME

Does your school offer one or two IB programmes? Is your school interested in becoming a full IB continuum school offering at least three IB programmes? Join this session to learn about the benefits of a full continuum IB Education. The session also includes guidance on how to apply for an additional programme.

16:20 - 17:00

STUDENT TRANSITIONS FROM HIGH SCHOOL TO UNIVERSITYDerslik

STUDENT TRANSITIONS FROM HIGH SCHOOL TO UNIVERSITY

This session aims to explore current trends in international student mobility. We will examine the latest data and research on IB student mobility in the Africa, Europe and Middle East region and then specifically for Turkish IB students. We will explain the application process for the destinations of choice for Turkish students and the resources which the IB has created to support University and Career Coordinators in IB Schools.

16:20 - 17:00

THE IB CAREER-RELATED PROGRAMME – AN ALTERNATIVE PATHWAY FOR AN IB EDUCATION Derslik

THE IB CAREER-RELATED PROGRAMME – AN ALTERNATIVE PATHWAY FOR AN IB EDUCATION
16:20 - 17:00

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİMDE ÖĞRENCİLERİN ÖZNE OLMALARINI SAĞLAMADerslik

ÖZNE OLMA

Öğrencilerin özne olması;  öğrencilerin seslerine kulak verilmesi, seçim haklarının olması ve öğrenme süreçlerini sahiplenmeleri ile mümkündür. Sunumda erken çocuklukta öğrencilerin özne olmasını sağlamak adına okulumuzda uygulanan çalışma örnekleri ve öneriler paylaşılacaktır. 

16:20 - 17:00

OKUL ÖNCESİNDE PLANLAMADAN UYGULAMAYA BİR SORGULAMA ÜNİTESİDerslik

ÖĞRENME

Sunumumuzda bir sorgulama ünitesinin süreç boyunca nasıl planlandığı ve uygulandığını öğrenenler üzerinden örneklerle paylaşacağız.

16:20 - 17:00

DEFINING AGENCY IN THE EARLY YEARSDerslik

LEARNING - AGENCY - LANGUAGE

According to the Enhanced PYP, extended periods of uninterrupted play “is the primary vehicle for inquiry” for the early years learner. A preschool that allows for extended periods of play, and a mindful awareness of learner consent, naturally allows for student agency. In our presentation, we will highlight how young children naturally demonstrate their learning within their own authentic playful experiences and discuss the following questions:

-What is the purpose of play in the early years and how is it connected to agency?

-How can adults build a culture of consent in schools?

-How can we use data from observing children's play to inform parents and report?

-How can we use observations of children’s play to plan future engagements, engage in learner self-reflection and support the social-emotional health of learners?

Our goal is to provide real-life examples of how to support agency in the homeroom and specialist lessons of the early years.

16:20 - 17:00

MATEMATİKTE FARKLILAŞTIRMANIN VE OYUNLAŞTIRMANIN GÜCÜDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

Bu sunumda matematik derslerinde öğrenme sürecini görünür kılma tekniklerine, farklılaştırılmış ders planlarına, matematik derslerinde ve serbest zamanda öğrenenlerin IB öğrenen profili özelliklerini ve ATL becerilerini geliştirmelerini sağlayan etkinliklere ve kullanılan değerlendirme yöntemlerine yer verilecektir. Farklılaştırmanın ve oyunun matematik derslerindeki gücünü hep birlikte deneyimleyeceğiz.

16:20 - 17:00

IB’NİN KALBİNDE NE VAR?Derslik

IB CORE

Batı dünyası geçtiğimiz yüzyıl, altmışlı yılların sonlarında insanı ve doğasını merkeze alan yeni bir umudun alevlenmesine sahne olmuştu. Sonradan 68 ruhu olarak adlandırılacak bu umut şöleni giderek tüm dünyada yayılım gösterdi. Dünyada uluslararası etkileşim her anlamda yoğunlaşmıştı. Böylece, kendi ülkelerinin dışında başka ülkelerde çalışan, hizmet üreten çeşitli meslek gruplarından insanların çocuklarına kaliteli,  geçerli ve evrensel eğitim sunmak bir gereklilik haline gelmişti. Bu amaçla başlatılan bir eğitim oluşumu bugün uluslararası boyutta kabul görmüş saygın bir organizasyona, IB’ye dönüşmüş ve “daha iyi bir dünya mümkün” mottosuyla binlerce okulu kapsamış durumda. Misyondan kavrama, kuramdan profile kadar tüm bileşenleriyle insana dokunan, onu özne yapan ve insana rağmen insanla ilerleyen bu eğitim duruşunun derinliklerinde, tam da kalbinde ne olduğunu birlikte tartışacağız. Acaba hiç ummadığımız kavramlarla karşılaşmamız mümkün mü?

16:20 - 17:00

BİRLİKTE ZAMANIN İÇİNDEDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA - DİL

Her kitap yeni bir maceraya açılan kapıdan anlamanın altı boyutuna giden en etkili yollardan biridir. Bu sunumda hikayeler eşliğinde çıktığımız öğrenme serüvenlerinde ortaya koydukları uygulama örnekleri ve yürüttükleri projeler ile anlama becerilerini görünür kılma şansına sahip olan erken çocukluk ve 1. sınıf öğrencilerimizin örneklerini paylaşacağız. Anlama becerisini geliştirmeye hazır olan bir öğrencinin, kendini olduğu gibi değerlendirebilmesi ve geri bildirimleri kabul edebilmesini yansıtan ürünleri ve katkıları ile bir öğrenme merkezi olan kütüphanemizin kapılarını bu defa da sizler için aralıyoruz. Bakış açısı, empati, kendini tanıma, açıklama, yorumlama, uygulama basamaklarıyla renklendirdiğimiz anlama yolculuğumuza sizleri de bekliyoruz.

16:20 - 17:00

ÖĞRENME YOLCULUĞUNU GÖRÜNÜR HALE GETİRME - ÖĞRENME GÜNLÜĞÜ ÖRNEĞİDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA - DİL

Bu sunumda okulumuzda 1:1 iPad Programı uygulanan 4. sınıf öğrencilerimizin kişisel, toplumsal ve beden eğitimi dersinde “Öğrenme Günlüğü” ortak çalışma dokümanını kullanarak atletizm / koşular konusunda teknoloji okuryazarlıklarını, sunum becerilerini ve dil becerilerini nasıl görünür hale getirdiklerini paylaşacağım.

Öğrenme yolculukları sırasında kendi sınırlarını keşfetme ve buna bağlı olarak gerçekçi bireysel hedefler koyabilme konusunda çalışmalar yapan öğrencilerimize ünite boyunca bu yolculuğu nasıl yönlendirebilecekleriyle ilgili sağlanan fırsatlardan da bahsedeceğim.

16:20 - 17:00

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÖZNE OLMADerslik

ÖZNE OLMA - ULUSLARARASI BİLİNÇ

Okulumuz DP Öğrencisi Ceyda Çelebi tarafından yazılan “Harvard Learn with Leaders Sustainability and Innovation Challange 2022” yarışmasında genel klasmanda 4. ve kendi kategorisinde de 2.liğe layık görülen müfredat programı, bu yıl öğrencimizin liderliğinde bir grup MYP ve DP öğrencisi tarafından ilkokulumuzda uygulanmaktadır. Sunumumuzda müfredatın yazılım aşamasından uygulama aşamasına kadar geçen süreç ve uygulamaya ait örneklerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Uluslararası farkındalık ve bakış açısı geliştiren bu programda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinden 13 Numaralı hedef temel alınarak çalışılmakta ve öğrencilere daha yaşanılabilir bir dünya için yapılması gerekenler küçük yaşta aktarılmaktadır. Tamamıyla öğrencilerimizin özne olduğu bu programın başarısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.

16:20 - 17:00

EĞİTİMDE SİSTEM DÜŞÜNCESİ İLE BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN ÜNİTESİDerslik

ÖĞRENME

Bir PYP Sorgulama Ünitesi, Eğitimde Sistem Düşüncesi yaklaşımı ile nasıl şekillenir? Tema boyunca seçilen güdümlü kitapla bağlantı kurarak öğrencilerimiz veriler toplayıp grafiklerini ve bu grafiklerden yola çıkarak stok akış diyagramları ile nedensel döngü diyagramını oluşturdular. Ardından sürdürülebilirliğe ulaşmanın yolları ile ilgili neler yapabileceklerini fark ettiler. Sonuç olarak, 21.yy. problemlerine odaklanarak gelecekte ne tür keşif ve icatlara ihtiyacımız olabileceğine yönelik çalışmalarını sergileyerek eylem planlarını gerçekleştirdiler. Ünite boyunca sistematik düşünme becerisi kazanan öğrencilerimiz bunu farklı disiplinlere de transfer edebildiler. Sunumumuzda, tüm bu çalışmaları örneklerle paylaşıp deneyimlerimizi aktaracağız.

16:20 - 17:00

PYP’DE MÜZİK DERSİNİN ROLÜDerslik

ÖĞRENME

Sanat bir duygunun, tasarımın, güzelliğin vb. dışa vurumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüdür, sözlük anlamından yola çıkarsak sanat en net ve kisa anlatımıyla yaratıcılıktır. Öğrencinin içindeki sanat duygusu ve yeteneğinin ortaya çıkması için ona ortamlar ve fırsatlar sağlanması gerekir. Müzik dersinin entegre olduğu çalışmalar ve çalışmalar sonucunda öğrenenlerin nasıl eyleme geçtiğine dair farklı sorgulama ünitelerinden örnekler paylaşılacaktır.

16:20 - 17:00

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZNE OLMAYI DESTEKLEMEKDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA

Bu çalıştay aracılığıyla sizlerle; öğretmenler olarak, erken çocukluk yıllarında öğrencilerimizin özne olmasını desteklemek için hangi alanları, nasıl desteklemeliyiz diye düşündüğümüzde ortaya çıkan fikirlerden, uygulamalardan, stratejilerden, düzenlemelerden ve etkinlik örneklerinden bazılarını paylaşmayı hedefliyoruz.

Bu çalıştayda;

*Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaları için yapabileceklerimize, *Öğrenciyi merkeze alan etkinlik örneklerine/öğrenme deneyimlerine, strateji örneklerine,

*Öğrencilerin kendi seçimlerini yapmalarına ve öğrenmeleri hakkında karar vermeye alışmalarına fırsat veren sınıf ortamları için yapılabilecek düzenlemelere dair örnekler bulacaksınız. 

Öğrencilerin aktif olarak rol aldığı, meraklarının ve heyecanlarının korunduğu, öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve düşüncelerinin merkezde olduğu öğrenme ortamlarının özne olmaya etkisini birlikte anlamaya çalışacağız. Bu konular hakkında birlikte düşünmeye, uygulamalarımızı gözden geçirmeye ve bazı stratejileri birlikte denemeye sizi de bekliyoruz.

16:20 - 17:00

GROWING INTERNATIONAL MINDEDNESS IN KINDERGARTENDerslik

INTERNATIONAL MINDEDNESS

It is never too early to begin planting the seeds of International Mindedness. Young learners are open to all sorts of information without inhibition.  This presentation will demonstrate how International Mindedness can be implemented following PYP Transdisciplinary units, IB Learner Profile Attributes through varied activities and projects. The overall aim is to nurture global citizens in hopes of making positive societal impacts throughout their lives.

16:20 - 17:00

ZAMANI GÖREN VAR MI?Derslik

ÖĞRENME

“PYP öğretmenleri olarak soyut bir kavram olan “zaman” kavramını  çocuklarda kalıcı ve hayatı boyunca transfer edilebilir bir öğrenme haline nasıl getirebiliriz?” sorgulamalarımız sonucunda ortaya çıkan  öğrenme deneyimlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

“Kendimizi Düzenleme Biçimimiz” disiplinlerüstü teması altında sorgulanan bu ünite aracılığı ile  insanlığın tarih boyunca çeşitli araçlarla veya düşüncelerle sorguladığı ve sorgulayacağı “zamanı yönetme” ihtiyacına karşı disiplinlerüstü bir yaklaşım ile küçük yaşlarda farkındalık oluşturulmuştur.

“Şekil, değişim ve sorumluluk” anahtar kavramları üzerine inşa edilen öğrenme deneyimlerini daha okuma - yazma becerilerini henüz tamamlamamış 1. sınıf öğrenenleri için nasıl tasarladığımızı  video, fotoğraf ve çeşitli görsellerle izleme ve sorgulama şansı bulacağınız bu sunumda bizlere zaman ayırmanızdan mutluluk duyacağız.

16:20 - 17:00

ÖZNE OLMAKDerslik

ÖZNE OLMA

Erken çocukluk dönemi öğrenme topluluklarında, öğrenciler hem oyunları hem de başkaları ve çevreyle olan etkileşimleri aracılığıyla güçlü bir kimlik ve öz inanç oluştururlar. Bu süreç aracılığıyla ilk yıllarındaki öğrenmelerine yön vermek ve öz düzenleme yapmak için gerekli temelleri oluştururlar. Öğrenenlerin aidiyet hissi geliştirmesi, işbirlikleri ve fikir alışverişleri için, bir başka deyişli özne olmaları için fırsatlar yaratmak öğrenme topluluğunun tüm paydaşlarının temel görevlerindendir. Bu doğrultuda amacımız, planladığımız öğrenme deneyimlerini sizlerle paylaşarak çoğaltmaktır.

16:20 - 17:00

EYLEMİN EN BİLİNÇLİ HALİ- SERGİDerslik

ÖĞRENME

PYP Sergisi bir bitirme projesidir. Sergi sürecindeki tüm öğrenciler her sene 6 disiplinlerüstü tema kapsamında çalışmalar yapmış olurlar. Sergi ünitesinde ise ana fikrinden tüm etkinliklerine ve eylem sürecine kadar her detayı kendileri tasarlar. Bu etkinlik öğrencilerin geliştirmeyi başardıkları tüm özellikleri ve becerileri okul toplumuna sergileyebilmeleri için bir fırsattır.

Sunumda sergi sürecine dair bilgilere ek olarak İSTEK Kemal Atatürk Okulunun sergi süreci anlatılacaktır. Okul olarak otorize okul statüsünü aldığımızdan bu yana 10 ayrı sergi süreci geçirdik. Buradaki deneyimler sunumda yer almaktadır.  Ayrıca sunum farklı dünya okullarından örnek videolar ve resimler de içermektedir.

16:20 - 17:00

SOSYAL BİLGİLER - MİLLİ MÜCADELE MİLLİ MÜCADELE DEN CUMHURİYETE YOLCULUKDerslik

ÖZNE OLMA

Metaverse -  Spatial uygulaması kullanılarak Milli Mücadele Dönemi ne öğrencilerle birlikte gezinti yapılır. Öğrencilerin Millî Mücadele Dönemi nde gerçekleşen olayları yeniden sorgulaması, o tarihlere dönmesi ve geçmişte yaşanan mücadeleler sonucunda Cumhuriyetin kazanıldığını kavramaları sağlanır. Öğrencilerin davet edilen linke katılarak, özne olduğu öğrenmenin öğretmen rehberliğinde sağlandığı bir sunuma fırsat verilir.

16:20 - 17:00

KÜTÜPHANE VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞBİRLİĞİNDE BUGÜNÜN VE YARININ ÖĞRENENLERİNİ YETİŞTİRMEKDerslik

ÖZNE OLMA

Bugünün ve yarının öğrenenleri olan çocuklarımızın tüm öğrenme süreçlerinde özne olmaları en büyük hedefimizdir. Neyi nasıl öğrenmek istedikleri, bu öğrenme yolculuğunda kendi seçimlerinin süreci nasıl etkileyeceğini yapılan otantik bağlantılarla fark etmeleri, gerçekleştirmeye çalıştığımız disiplinler üstü planlamaların yol göstericileridir. Bu kapsamda öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenme süreçlerinde rehberleri olan Öğrenme Yaklaşımı becerilerinden bilgi okuryazarlığı, akademik dürüstlük, eleştirel düşünme ve dijital vatandaşlık becerileri kazandırmak amacıyla, kütüphane ve bilişim teknolojileri disiplinlerinin nasıl iş birliği içerisinde çalıştıklarını paylaşmayı planladığımız sunumumuzda IBPYP çerçevesinde oluşturulmuş örnek uygulamalar yer alacaktır.

16:20 - 17:00

PYP’DE ÇİFT DİLLİ ÖĞRENME (CROSSROADS)Derslik

ÖĞRENME - LEARNING

Bu sunum çift dilli eğitimin öğrenmeyi gerçekleştirirken nasıl hem eğlenceli hem de kalıcı hale gelebileceğine dair fikirler vermektedir. Öğrenme sınıf dinamiğine, öğrenci geçmişine, kültüre vb. diğer birçok sebebe bağlı olarak farklı motivasyonlarda gerçekleşmektedir. Bu motivasyonlardan çift dilli örnekler sunulacaktır.

16:20 - 17:00

ÇOCUK İŞİ DEĞERLENDİRMEDerslik

ÖĞRENME - 2020 PROGRAM STANDARTLARI VE UYGULAMALARI

Bu çalıştayda erken yaşlar öğrenenleri için tasarladığımız ünitelerin öğrenme kanıtlarını değerlendirmenin 4 boyutu altında nasıl bir araya getirdiğimizi sunacağız. Farklı öğrenme deneyimlerine ait çeşitli değerlendirme stratejilerinin yer alacağı çalıştayda birçok öğrenme kanıtı örneğine de yer verilecektir. Ayrıca tasarlanmış örnek bir öğrenme deneyimi üzerinden öğrenmenin değerlendirilmesi, öğrenme için değerlendirme ve değerlendirmenin öğrenilmesinin nasıl yapılabileceğini katılımcılarla birlikte sorgulayacak ve tasarlayacağız.

16:20 - 17:00

TİYATROSUZ TİYATRODA ÖĞRENENİN ÖZNE OLMASIDerslik

ÖZNE OLMA

İlk yıllar programını uygulayan okullarda drama; öğrenenleri hayal gücü ve harekete dayanan oyunlarla buluşturur. Bu süreçlerde gerçek hayat deneyimlerine ve işbirlikçi oluşumlara fırsat verir. Öğrenenin özne ve grup olarak kendini zengin bir şekilde ifade etmesini, tüm becerilerini kullanarak eyleme geçmesini sağlar. Atölyemde, bu felsefe temelinde şu sorulara birlikte cevaplar arayacağız:

Drama dersleri öğrenen topluluğuna ne gibi fırsatlar sunmaktadır?

Kavramsal süreçler drama dersinde nasıl hayat bulur?

16:20 - 17:00

ACTION IN THE PYPDerslik

ACTION IN THE PYP

This session will explore how PYP teachers can design learning that creates authentic, meaningful, student-initiated action. Please bring a completed PYP planner to reflect on during this session.

16:20 - 17:00

BİREYLER VE TOPLUMLAR DERSLERİNDE UYGULANAN HİZMET- EYLEM, DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR, ATL VE ÖĞRENEN PROFİLİ UYGULAMA ÖRNEKLERİDerslik

ÖZNE OLMA

9 ve 10. sınıflarda Bireyler ve Toplumlar Dersinde uygulanan Çiçek Festivali Hizmet-Eylem çalışması, Oryantring yöntemi ile matematik-coğrafya-tarih disiplinlerarası çalışması, Semerkant’tan İzmir’e Öğrenen Profili Özellikleri, Hikayemi Yazıyorum ATL çalışmaları paylaşılır. Kriter bazlı hedeflerle hazırlanan öğrenci ürünleri, öz değerlendirme örnekleri, çalışmaların öğrenme sürecine katkısı sunulurak geliştirilmesine yönelik fikir alışverişi yapılır.

16:20 - 17:00

IB ÖĞRENEN PROFİLİNİN VE ATL BECERİLERİNİN TEKNOLOJİ DERSLERİNDEKİ YANSIMALARIDerslik

ÖĞRENME - IB CORE

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kapsamında 7.sınıf öğrencilerimizden, onlara tanıtılan poster programı üzerinden Atatürk hakkında tasarım kriterlerini göz önünde bulundurarak çalışmalar yapmaları isteniyor. Çalışma içerisinde mutlaka Atatürk ün bir sözüne yer verilmesi gerekiyor.  Ardından bu sözün Atatürk ün hangi ATL becerisini vurguladığını belirtmesi isteniyor.

Ayrıca 6.sınıf öğrencilerimiz öğrenen profilİ özellikleri üzerine animasyonlar geliştirip sonrasında sınıf ile paylaşıyorlar. Burada öğrenci akran değerlendirmesine de tabi tutuluyor.

16:20 - 17:00

MYP SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARRUF HİZMET-EYLEM PROJESİDerslik

ÖZNE OLMA

Okulumuzdaki kaynakların yönetimini ve verimli kullanımını sağlayarak okul topluluğunda sürdürülebilir bir tasarruf bilinci yaratmak.

 İklim krizine, doğru adımlarla ilerleyen bilinçli bir okul topluluğu yaratma amacıyla Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencileri ile yürütülen bu çalışmada; öğrenciler okul binasındaki tüketim alanlarını matematiksel bilgi ve becerilerini kullanarak tespit edip tüketimin azaltılması için eyleme geçtiler.

Proje kapsamında alınan önlemlerin sürdürülebilir olması amacıyla çalışmalarına devam ediyorlar.

16:20 - 17:00

EVERY SERVICE MATTERS!Derslik

LEARINIG – IB CORE

“Service Learning is a teaching and learning strategy.” This session introduces the concept of Service Learning as a teaching strategy that promotes meaningful experiential learning through community service and reflective classroom activities. Through the service-learning activities, students apply classroom knowledge in practical settings to enhance their understanding. This presentation addresses some practical ideas on how to implement Service Learning to enrich the learning experience. Using the framework of Service Learning, participants learn specific strategies and classroom teaching activities that foster critical thinking, problem-solving, and civic engagement. Students can gain a better understanding of themselves as they explore and develop ways to contribute to their communities.

16:20 - 17:00

ORTAOKUL MATEMATİK DERSLERİNDE ATL VE HİZMET EYLEM UYGULAMALARIDerslik

ÖĞRENME

Bu sunumda 5-8. sınıf öğrencilerinin MYP kapsamında Matematik derslerinde yaptıkları ATL çalışmalarına detaylı şekilde etkinlik örnekleri ile yer verilecektir. ATL örnek çalışmalarda bir MYP matematik ünitesinin bağlantılı olması gereken önemli bileşenlerin her biri hakkında konu bağlantılı örneklendirmeler yapılacaktır. Sunum, IB öğrenen profili özelliklerini geliştiren ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını destekleyen öğrenme becerilerine yaklaşım (ATL) bağlantılarından geniş yelpazede örnekler içerecektir.

MYP’de seviye bazlı Eylem olarak Hizmet çalışmalarının yanı sıra ders/konu bazlı Hizmet ve Eylem çalışmaları ünitelerin sorgulama ifadelerini gerçekleştirmek açısından önemli bir işlev oluşturmaktadır. Bu sunumda ayrıca öğrencilerin topluma duyarlı ve daha iyi bir dünya yaratmak için istekli bireyler olmalarına katkı sağlayan konu bazlı hizmet/eylem fikirlerinden de örnekler paylaşılacaktır. Bu şekilde ünitelerin sadece matematik içeriğinden oluşmadığını, öğrenmenin anlam kazanacağı, gerçek yaşamla ilişkilendirip öğrenmenin işlevsel olmasının sağlanacağı üniteler konusunda örnekler sunmuş olacağız.

16:20 - 17:00

INTERNATIONAL MINDEDNESS THROUGH LANGUAGE & ARTDerslik

LANGUAGE - INTERNATIONAL MINDEDNESS

As stated in its mission statement, IB aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect*, equidistant to this aim we strive to incorporate diversity, perspective, inclusion, equity and international mindedness to our practice through an interdisciplinary unit we apply in MYP year 1 with Language Acquisition & Visual Arts subject groups. The unit I am… focuses on patterns of Language Acquisition structures and visual language for which as students learn basic sentence structures in German, Spanish and French language they interpret the style and identity of artist references who come from various cultures that speak subject languages with an artwork. Through this presentation we hope to broaden our practice with discussion of our fellow educators’ perspectives and comments.

* MYP: From principles into practice - IB Mission Statement

16:20 - 17:00

FEN BİLİMLERİ DERSİNDE YAZMA VE ARAŞTIRMA BECERİLERİ NASIL GELİŞTİRİLİR?Derslik

ÖĞRENME - DİL

Fen Bilimleri dersinde MYP D kriteri sonuç değerlendirme kapsamında, bilimin etkileri üzerine yansıtma yapmak amacıyla öğrencilerden genellikle yazılı çalışma istemektedir. Öğrenciler dil derslerinde yazma becerilerini farklı değerlendirme türlerinde ve kazanımlar dahilinde sıkça kullanmaktadırlar. Fen Bilimleri dersinde de bu becerilerin geliştirilmesi adına önemli bir destek verilmektedir. MYP Kriter D sonuç değerlendirme çalışmaları bu becerinin bilimsel bilgilerin ifadesi, yorumlanması, örneklendirilmesi gibi öğeleri fen okuryazarlığının geliştirilmesi için de katkı sağlar. Bu kriteri değerlendirdiğimiz çalışmalarda öğrencilerin zorlandığı tespit edilmiştir ve dil derslerinde kullanılan paragraf yazımına dair ölçüt paylaşma yöntemini fen bilimleri dersine göre uyarlanmıştır. Öğretmenin değerlendirmesini kolaylaştırmak amacıyla da çalışmaları dijital platforma taşınmıştır. Bu amaçla; kitap okumaktan ve yazmaktan uzaklaşmış olan öğrencilerin kompozisyon yazmasını kolaylaştıracak yönergeleri içeren ölçek ile desteklenmiş sonuç değerlendirme çalışmaları sunulacaktır. Buna ek olarak bu sunumda, öğrencilerin bilgi okuryazarlığı ve araştırma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen ATL çalışmalarına örnekler verilecektir.

16:20 - 17:00

UYGULAMALARLA ELEŞTİREL DÜŞÜNEN SINIFLARDerslik

ÖĞRENME

Fen bilimleri dersinin kapsam genişliği, yüzyılımızda meydana gelen olaylarla birlikte gittikçe değişmekte ve bu durum sadece fen bilimlerini değil tüm hayatı etkilemektedir. Bu bağlamda 21. yüzyılda hayatta kalmayı başarabilen bireyler, öğrendiklerini uygulayarak kendisinin ve yaşadığı çevrenin farkına varan, kendini sürecin içine dahil eden ve  eleştirel düşünme becerisi kazanmış bireylerdir. Peki biz fen bilimleri dersinde nasıl ders tasarımları oluşturuyoruz? Eleştirel düşünme becerileri Fen Bilimleri dersinin neresinde? Bu sorulara ders içi uygulamalarla birlikte yanıtlar arayarak örnek bir ders tasarımı paylaşacağız.

16:20 - 17:00

ESSENTIAL MENU COMPONENTS FOR THE BEGINNER MYP LEADERDerslik

LİDERLİK

The purpose of the presentation is to enlighten new MYP leaders ( Coordinators,  Principals, Department Heads, Level Coordinators, Personal Project Coordinators...) about the most essential components in the MYP journey, discuss the potential obstacles and share the ways how all these barriers can be overcome. Such issues as collaborative planning, interdisciplinary approach,  summative and formative assessment, ATL skills, Service and Learning and Personal Project, collaboration with the PYP and DP Coordinator will be tackled during the presentation. Some tips about verification and evaluation visits will be provided and how this challenging journey can  be turned into  an amazing learning adventure.

16:20 - 17:00

DEVELOPING AUTHENTIC ASSESSMENTS FOR THE MYP LANGUAGE ACQUISITION CLASSROOMDerslik

LANGUAGE

In the language classroom, having an authentic context is essential for learning and retaining language skills. In this workshop, we will work on adapting a more ‘traditional’ model of assessment into a task where students apply their knowledge in ‘real-life’ situations. We will learn about and practice with the GRASPS-style structure of creating meaningful assessments, sharing examples of GRASPS assessments in use and how it can enhance student learning. We will then work on applying the GRASPS structure to our own assessments.

16:20 - 17:00

ELEŞTİREL DÜŞÜNEN SINIFLARDA DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNMEDerslik

ÖĞRENME

Kendi düşünme sistemini kendi haline bırakmayan eleştirel düşünen sınıflar düşünme engellerini fark edebilir, eğilimlerini güçlendirebilir ve yeniden düzenleyebilir. Yüzyılımızın büyük toplumsal krizlerinin bile eğitim paydasında çözülebileceği öngörüsüyle birlikte önemi pekişen eleştirel düşünme becerisi yaratıcı düşünme, analitik düşünme, demokratik düşünme becerilerini desteklediği gibi dönüşümlü düşünmenin çerçevesini de genişletiyor. Önyargılarından, kalıp yargılarından kurtulan, yankı fanusunu fark eden sınıflar kendi düşünme sistemini düzenliyor, dönüştürüyor. Eleştirel düşünme ve dönüşümlü düşünme becerilerini inceleyeceğimiz paylaşımımızda sınıf tasarımlarından örnekler paylaşacağız.

16:20 - 17:00

IBDP LANGUAGE A: TÜRKÇE DERSLERİNİN İŞLENMESİNDE DİJİTAL OKURYAZARLIK BECERİLERİNİN ETKİSİ, ROLÜ VE ÖNEMİ: "MİDAK SOKAĞI" ADLI ESER ÖRNEĞİDerslik

ÖĞRENME

IBDP Türkçe dersinin öğretim sürecinde, yaşam boyu öğrenme etkinliklerine örnek sunmaya çalıştığımız bu çalışmada, dijital okuryazarlık becerilerini kullanmanın etkisi, rolü ve önemini “Midak Sokağı” adlı eserin işlenişi örneğiyle sunmak istedik. Bu bağlamda öğrencilerin; günlük kullanımla ilgili kaynaklara ulaşabilme ve temel bilgisayar tabanlı işleri yapabilme, bilgileri doğru araştırabilme, tanımlayabilme ve değerlendirebilme, çevrimiçi gruplarda uygun davranabilme ve kendini dijital ortamdaki zararlardan koruyabilme, verilen görevi tamamlamak için en uygun teknolojik araçları seçip kullanarak sorunları çözebilme, yeni anlayışlara uygun ürünler oluşturabilme becerilerine sahip olabilecekleri bir ders ortamı yarattık. “Zaman ve Mekan” keşif alanında okudukları metinleri kültürel ve tarihi bağlamında analiz etmeleri gereken öğrenciler, öğrenme hızlarına bağlı yaptıkları araştırmalarla, edindikleri bilgileri tanımlayıp analiz ederek hazırlanan materyallerle interaktif olarak katıldıkları bu derste, pasif dinleyen olmaktan çıkıp aktif katılım gösteren öğrenciler oldular. Öğrencilerden gelen geri bildirimler; bu yapılan etkinliğin, okudukları esere ait kazanımları daha iyi anladıklarını ve ders esnasında yapılan tartışmalara etkin bir şekilde katılabildiklerini gösterdi.

16:20 - 17:00

IB MATH AA SL-HL COURSE FOR DUMMIESDerslik

LEARNING

Explaining the course contents and assessments with various examples to those who will just start applying IB Mathematics Analysis and Approaches HL & SL courses

16:20 - 17:00

LEARNING IN BUSINESS MANAGEMENTDerslik

LEARNING

The Business Management Course is a comprehensive course not only because it’s built on a unique business terminology, but also it comprises the basic and advanced business tools and theories. To develop as future business leaders and entrepreneurs, a Business Management IB DP student needs to learn and internalize the business language, discuss the theories in comparison to practice with inquiry-based thinking, use mathematics to analyse the performance of business functions, and understand the decision making process and skills through conceptual lenses. Such a variety of topics necessitates a sophisticated approach which combines different learning techniques. This presentation focuses on the effective learning practices in Business Management; and aims to share the learning techniques that help the IB students comprehend Business Management, while improving their thinking, communication, social, self-management, and research skills, and building the IB Learner profile.

16:20 - 17:00

MYP İLE TITC DERSLERİ ARASINDA SÜREKLİLİK ÖRNEĞİ: MYP MÜFREDATINDAKİ ANAHTAR VE BAĞLANTILI KAVRAMLARIN ATL. BECERİLERİ İLE İNŞASININ, TITC DERSİ ÖĞRETİMİNE OLAN ETKİLERİDerslik

ÖĞRENME

MYP içerisinde yer alan Bireyler ve Toplumlar ders grubu, 20. Yüzyılda Türkiye dersine devam eden öğrenciler için çok faydalı ve somut bir önöğrenme sağlamaktadır. MYP’deki öğrencilerin eğitim modelinin merkezinde olan sorgulamaya dayalı öğrenme, 20. Yüzyılda Türkiye dersi kapsamında benimsenmiş bir yaklaşımdır. MYP öğrencilerinin, bahsedilen anahtar ve bağlantılı kavramları, ATL becerileri bağlamında geliştirmesi beklenmektedir. MYP çalışmalarında elde edilen ATL becerileri ve içselleştirilen anahtar ve bağlantılı kavramlar 20. Yüzyılda Türkiye dersinin beklentileriyle örtüşmektedir. Detaylandırılacak olan sunuda;

-MYP anahtar ve bağlantılı kavramlarının ATL becerileri ile verilmesinin önemi,

-Verilen bu anahtar ve bağlantılı kavramların sorgulamaya ve yazma becerilerine olan olumlu etkileri,

-MYP anahtar ve bağlantılı kavramlarının 20. Yüzyılda Türkiye Dersi anahtar kavramlarıyla kıyası,

-MYP’nin vermis olduğu ATL becerileri bağlamındaki anahtar ve bağlantılı kavramların 20. Yüzyılda Türkiye dersi başarısı üzerine tahmin edilebilir etkileri anlatılacak ve paylaşılacaktır.

16:20 - 17:00

YERELDEN KÜRESELE: EDEBİYATTA KÜLTÜR TEMSİLLERİDerslik

ÖĞRENME - DİL - 2020 PROGRAM STANDARTLARI VE UYGULAMALARI

IB Programının "Dünya vatandaşı olma" ilkesini benimseyen adaylar yetiştirme hedefiyle, dersin kazanımları içinde adayların farklı kültürel bakış açılarını fark edip onları içselleştirerek, onlara saygı duyarak kültürel birikim sağlayabilmelerinde Türkçe Edebiyat dersinin ana dilde ve çeviri dildeki seçilmiş metinlerin, Yuen’in içerik analizi yöntemiyle okunarak kültürel ögelerin tespit edilip değerlendirilmesinde öğretmenin, adayı öğrenme sürecine hazırlaması bu sunumun konusu olacaktır. 

16:20 - 17:00

IB TEACHING STRATEGIES & DIGITAL LITERACYDerslik

LEARNING

Recently, digital literacy has been paid much attention by teachers and policymakers due to the increasing cultural and social diversities in the fast-moving world. As a result, to make education in this era more efficacious to help reach the goals, the IB system has recently launched a new course called ‘Digital Society’ in 2022, with its first assessment taking place in 2024. Since literacy is considered one of the fundamental skills of the framework of the 21st-century learning environment, teachers should be equipped with the vital digital tools that enable them to enhance their teaching strategies and raise their learners’ language awareness since students are well-known as digital natives. Thus, this session will shed light on how teachers can integrate digital literacy to facilitate the learning process and encourage learners to develop aspects of their ‘IB learner profile’ through IB teaching strategies such as inquiry-cycle, concept-based, and so on.

16:20 - 17:00

THE LEADERSHIP ROLE FOR NEW IB DP COORDINATORSDerslik

LEADERSHIP – 2020 PROGRAMME STANDARDS AND PRACTICES

This presentation is for those IB DP Coordinators who are new to the role and require support in acquiring knowledge of the multiple IB platforms: IBIS, IB Reports, IB Concierge, MyIB, MySchool, Programme Resource Centre, and Programme Communities. This presentation will support DP Coordinators with knowledge of useful resources to keep up to date with the many DP requirements, together with a special focus on IB Exchange and IB Insights. Sharing knowledge of best practice, together with helpful hints and tips, allows for an improved IB community in Turkey.

16:20 - 17:00

SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENMENİN EDEBİYAT DERSİNDEKİ YERİDerslik

ÖĞRENME

Pandemi sonrası eğitim alanında sosyal ve duygusal öğrenme oldukça ön plana çıktı. Bu konuda IB’de de yoğun çalışmalar devam etmekte. Buradan hareketle okulumuzda ve derslerimizdeki yaklaşımlarımızı birkaç örnek üzerinden paylaşmak ve sosyal duygusal öğrenmenin teorik alt yapısını sorgulamak niyetindeyiz.

16:20 - 17:00

KELİME HAZİNE GELİŞİM METODLARI VE DERS PROGRAMINA UYARLAMADerslik

ÖĞRENME - DİL

Kelime hazine genişletme metodları teorik olarak herkesin bilincinde olsada ders içeriğinde aktif olarak kullanmak hayli zordur ve öğrenciden istenilen performans yeterli gelmeyebilir. Ölçme değerlendirme metotlarımızı nasıl geliştirebiliriz ve paralel olarak öğrencilerin öğrenme motivasyonunu yüksek tutabiliriz.

16:20 - 17:00

WRITING AN APPROPRIATE TEXT USING CORRECT ELEMENTSDerslik

LANGUAGE

This presentation will try to shed light on the importance regarding the text types on the thematic curriculum IBDP Group 2,Language Acquisition in English B.

It will focus on the text types listed in the Subject Guide, differentiating between them in accordance with the message, register, audience and language of the texts. Thus, the ultimate aim of accurate communication flow will be enabled.

Following a general introduction, the session will proceed with an interactive approach with detailed examples specifically such as blogs, reviews, editorials, speeches and guidelines etc.

The alignment of text types with the five themes of Language B curriculum will also be discussed.

(This presentation has some contributions by Sema Kan Ozkaya)

16:20 - 17:00

PREPARATION STRATEGIES FOR THE INDIVIDUAL ORALDerslik

LEARNING - LANGUAGE

The Individual Oral is the internal assessment for the English A: Language and Literature course. It involves students giving a 10 minute presentation discussing how authorial choices present a global issue in both a literary work and a non-literary body of work. This challenging assessment requires significant preparation and scaffolding for student success. Specific strategies and formative assessments in preparation for the IO will be discussed in this presentation. 

16:20 - 17:00

INTERNATIONAL-MINDEDNESS IN GROUP 6 FILM: COMPARATIVE STUDYDerslik

INTERNATIONAL MINDEDNESS

Our purpose in this presentation is to explore factors that work against students becoming more “open and curious” and therefore “internationally minded”. A key instrument through which students experience culture is online and through social media. How is this impacting cultural experience for students? How valuable are older forms of cultural experience for students today and how can teachers generate a deeper “openness and curiosity” in students about culture?

Our focus is to examine these questions through the process of the Film Studies Comparative Study assessment task. We will argue that this process can enlighten and deepen students' cultural experience if done effectively. We will evaluate the most practical and successful approaches to this task. We will be referring to IB Comparative Study examples throughout.

16:20 - 17:00

METİN ÇÖZÜMLEMEDEN EDEBİ ELEŞTİRİ YAZISINADerslik

ÖĞRENME

DP edebiyat derslerinde edebi eleştiri yazısı yazma sürecini nasıl planlıyoruz?

Süreç Basamakları:

 I) Okuma- Anlama- Yorumlama Çalışmaları

 II) Yazarın Seçimlerinin Değerlendirilmesi

III) Edebi Eleştiri Yazısı Yazma Aşamaları

IV) Öğretmen Geri Bildirimleri

V) Yeniden Yazım

Bu sunumda, Neval El Saddavi’nin "Sıfır Noktasındaki Kadın" romanının IB edebiyat derslerinde nasıl incelendiği ve öğrencilerin edebi eleştiri yazısı yazma becerilerinin nasıl geliştirildiği örneklerle paylaşılacaktır. 

16:20 - 17:00

IB ÖĞRENEN PROFİLİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA İÇİN ELELEDerslik

ÖĞRENME - ÖZNE OLMA - LİDERLİK - ULUSLARARASI BİLİNÇ

“Sürdürülebilir” Bir Dünya İçin El Ele!!! dediğimiz bu çalıştayda IB öğrenen profili doğrultusunda küresel  amaçlara  nasıl odaklanabileceğimizi paylaşacağız. Amacımız değişim, kültür, kimlik, bakış açıları, yerler ve iktidar anahtar kavramları ile 20 YY da Türkiye dersinin altıncı ünitesi olan “Küreselleşen Dünya” başlığına tarihsel, sosyolojik ve ekonomik bağlamda bütünsel  bakış açısı ile bakmak ve  Birleşmiş Milletler in 2030 hedeflerini görünür kılarak, geçmişe, şimdiye ve geleceğe bağlamak.

16:20 - 17:00

INTRODUCTION TO LOGIC AS A PRE-TOK LESSONDerslik

IB CORE

Being one of the components of the DP core, TOK helps IB DP students gaining central skills that students can reflect on the nature of knowledge and inquire into the different kinds of knowledge.. TOK lessons mostly start in 10th grade when students have not taken any knowledge centred lessons yet.  This challenges students about comprehension of the TOK subjects, especially the problem of knowledge related ones. A high school level logic lesson such as an introduction to logic lesson might be an answer to facilitate understanding of knowledge matters that are discussed in TOK lessons deeper and demonstrating coherent justification for the knowledge claims. In the workshop, the inevitability of the bond between the introduction of logic lesson and TOK lesson is going to be discussed . Besides, some sample TOK activities will take place during and after the presentation.

 

cookies are used on this website in order to improve the user experience and ensure the efficient operation of the website.