TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
Konferans Programı
Dr. Tamer ERGİN
Dr. Tamer ERGİN
Eğitimde İlgi ve Merak
Dr. Tamer ERGİN
  Dr. Tamer ERGİN
Eğitimde İlgi ve Merak

     

Dr. Tamer ERGİN doktora derecesini  2004 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden almıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Erken Çocukluk Eğitimi, Öğrenme ve Öğrenme Problemlerine Yönelik Bilişsel Müdahale Programları, Üstün Çocuklar, Okul Öncesi Eğitim, İlk okuma Yazma Öğretimi, Okuma Yazma Öğretiminde Yeni Bir Model: Sezgisel Okuma-Yazma, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Gelişim ve Öğrenme, Özel Öğrenme Güçlükleri ve Rehberlik konularında çalışmalar yapmaktadır.

 

Dr. Tamer ERGİN’ in akademik çalışmaları arasında;  Öğrenme Güçlüğü (LD), Üstünlerde Öğrenme Güçlüğü (GLD), Bilişsel Değerlendirme Sistemi (CAS), Öğrenme Üzerine Nöropsikolojik Yaklaşımlar ve PASS Teorisi, Öğrenme Psikolojisi, Öğrenme Problemlerine Yönelik Bilişsel Müdahale Programı-PREP, “Hiperaktif ve Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bilişsel Davranış Örüntüleri”, “Farklı Çocuklar ve Psikolojik Örüntüleri, Problem Kurma Becerileri İle Bilişsel İşlemler Arasındaki İlişki, “Öğrenme Problemlerine Yönelik Yeni Bir Sınıflama” vb. yer almaktadır. Söz konusu konularda yayınlanmış bildiri ve makaleleri bulunmakta ve eğitim programları oluşturarak seminerler vermektedir.